Květnové kladení věnců v Žatci

12. 5. 2017

Město Žatec spolu s vojenskou posádkou zorganizovaly jako každoročně pietní vzpomínku k výročí osvobození a ukončení druhé světové války.

Zúčastnila se samozřejmě žatecká organizace ČSOL. Její členové se poklonili památce vojáků druhé světové války, kteří se podíleli na porážce fašismu. Podobně se zúčastnily i další organizace a politické strany.

Členové ČSOL položili věnec u památníku věnovanému našim hrdinům na městském hřbitově a druhý věnec u pomníku na Kruhovém náměstí.

Na hřbitově stojí památník rudoarmějcům 383. gardové divize sovětské armády, kteří padli při osvobozování města Žatce v roce 1945. Padlo 26 neznámých rudoarmějců. Je věnován také příslušníkům 1. československého armádního sboru v SSSR, kteří prolévali krev za osvobození vlasti. Na Kruhovém náměstí je památník, na němž jsou na třech deskách vzpomenuta místa, kde bojovali čeští a slovenští bojovníci proti fašismu na západní i východní frontě, vzpomenuto je Květnové povstání a Slovenské národní povstání i 13 koncentračních táborů.

Není to během roku jediná aktivita žatecké ČSOL, která má připomenout minulost pamětníkům, ale hlavně mladé generaci, aby uměla pochopit minulost a dokázala se správně rozhodovat v budoucnu. 

text: ses. Danuše Emilie Manová

fotografie: TV Žatec