Letci uctili památku arm. gen. Karla Janouška

1. 11. 2017

Armádní generál a letecký maršál Karel Janoušek byl vojákem prvního a druhého československého odboje. V první světové válce bojoval v řadách československých legií v Rusku, za druhé světové války pak velel patnácti stovkám československých letců RAF. Je také jediným Čechoslovákem, který získal hodnost leteckého maršála Královského letectva. V roce 1945 mu ji v Londýně udělil král Jiří VI. 

Památka armádního generála Karla Janouška byla uctěna v dopoledních hodinách pietním aktem u příležitosti 77. výročí bitvy o Británii, 124. výročí narození a 46. výročí úmrtí u jeho hrobu na Šáreckém hřbitově v Praze. Organizaci piety zajistila Československá obec legionářská. Jeho památce se poklonil i náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly MO Antonín Rada, zástupci Svazu letců ČR a další příslušníci resortu obrany a české armády.

Při této příležitosti pak v Domě armády Praha náměstek ministra obrany Antonín Rada vyznamenal jedenáct osobností pamětním odznakem armádního generála Karla Janouška. Tito lidé se významným způsobem zasloužili nejen o rozvoj vojenského letectví, ale významnou měrou se zapsali do naší historie.

Mezi oceněnými byli mimo jiné veteráni druhé světové války brig. gen. v. v. Pavel Vranský a pplk. v. v. Jiří Kafka, které pro jejich osobní kvality navrhla Československá obec legionářská. (kráceno)

Jana Deckerová, MO ČR