Memoriál genpor. Mikuláše Končického

2. 11. 2017

Dne 9. září 2017 uspořádala jednota Ostrava 1 v pořadí již 2. ročník Memoriálu genpor. Mikuláše Končického. Událost se skládala ze dvou částí. První část byla střelecká, kdy se na střelnici Stará Ves nad Ondřejnicí střílelo z pistole Pi 10 a samopalu Bren 1. Zbraně nám bezplatně zapůjčila zbrojovka Uherský Brod. Střeleckého závodu se zúčastnilo celkem 42 střelců z řad vojáků z povolání, záložáků a členů ozbrojených sborů a pozvaných hostů. 

Ve střelbě z pistole se na prvním místě umístil kpt. Jiří Stoch (AZ při KVV Ostrava), v samopalu zvítězil Petr Bláha (předseda střeleckého klubu Skalka v Ostravě-Porubě) a v celkovém hodnocení se do čela pořadí dostal opět kpt. Stoch.

Výherci prvního až třetího místa obdrželi diplomy a pamětní medaile k II. výročí Memoriálu genpor. M. Končického, které nechala vyrobit Jednota ČsOL Ostrava 1 na své náklady. Střelecká část byla zakončena po 12:00 hodině a soutěžící měli za úkol do 14:00 hodin dorazit k Rajské boudě v Malenovících v Beskydech, kde byla zahájena druhá část Memoriálu. Spočívala v tom, že závodníci museli zdolat trasu z Malenovic na Lysou horu. Této části Memoriálu se zúčastnilo 27 závodníků. Někteří odstoupili z důvodu zdravotního hendikepu či stáří. Někteří velmi staří, kteří se chtěli za každou cenu zúčastnit celého závodu, byli osobními vozidly společně s rozhodčími vyvezeni až na Lysou horu. Celá trasa závodu činila 8,5 km.

Na prvním místě se umístil des. Lukáš Gola, na druhém voj. Marek Zemniok (oba z AZ při KVV Ostrava) a na místě bronzovém por. Vladimír Zeman (VÚ Opava).

Nutno podotknout, že prvních osm závodníků doběhlo v rozmezí patnácti minut a všichni byli buď vojáci z povolání, nebo vojáci v aktivní záloze. Po dosažení vrcholu posledním závodníkem, bylo v 17. hodin provedeno vyhodnocení této části závodu, kdy vítězové, kromě diplomů, obdrželi pamětní plakety, které opět nechala vyrobit jednota Ostrav 1 z vlastních prostředků. V horské chatě pak byla slavnostně na stěnu zavěšena fotografie genpor. M. Končického, která byla vyrobena v kovu a bude viset v hlavní místnosti na počest pana generála.

2. ročník Memoriálu genpor. M. Končického byl zdárně ukončen. Ke zranění účastníků nedošlo a všichni byli spokojeni a těší se na třetí ročník. Nutno zde vyzvednout velmi dobrou spolupráci se střelnicí Corrádo z Ostravy a jmenovitě jejím vedoucím panem Marcelem Žurovcem. Dále s Horskou službou Lysá hora, která zabezpečila vyvezení odstoupivších ze závodu a rozhodčích na vrchol Lysé hory.

text a foto: br. Jan Šimčík