Město Příbor si připomnělo hrdinu

30. 1. 2017

Na Stojanově ulici č. 388 v Příboře je pamětní deska, která připomíná člověka, který se zde narodil. Právě v den 100. výročí si město osobnost Jaroslava Lohrera, který se zde 4. ledna 1917 narodil, připomnělo.

Jaroslav Lohrer maturoval v roce 1935 na Reálném gymnáziu v Místku a o tři roky později byl vyřazen ve Vojenské akademii v Hranicích jako poručík. Po okupaci v roce 1939 absolvoval anabázi přes Polsko a ústup až po internaci v Sovětském Svazu. Po vyhlášení amnestie pro čs. občany (8. ledna 1942) za nelegální překročení hranic, se dostal do Buzuluku, kde 12. února 1942 vznikl 1. čs. polní prapor. Byl tak od počátku jeho tvoření, pověřen velením 2. roty a povýšen do hodnosti nadporučíka. Prodělal tak s praporem celý výcvik a byl  zařazen do prvního bojového nasazení.

První úkol čs. praporu v síle 350 osob bylo bránit vesnici Sokolovo na jednom z hlavních tahů na Charkov. Byl vyzbrojen pouze pěchotními zbraněmi, součástí kterých byly protipancéřové pušky. Velitelem obrany byl pověřen velitel 1. roty npor. Otakar Jaroš, jeho zástupcem, velitel kulometní roty npor. Jaroslav Lom (Lohrer). Přijmení Lom měl z důvodu svého utajení. V tomto boji se ukázal jako rozhodný a odvážný velitel. Po vyřazení z boje obsluhy protipancéřové pušky se jí ujal, zasáhl ještě dva tanky, ale třetí svými pásy ukončil jeho život. Stalo se tak 8. března 1943. Za své hrdinství a statečnost byl Lom vyznamenán Řádem rudého praporu, po válce prezidentem Benešem oceněn Československým válečným křížem 1939 a v roce 1963 mu byla udělena Sokolovská medaile a povýšen do hodnosti majora.

Na vzpomínkovou slavnost ke 100. výročí narození Jaroslava Lohrera-Loma přišlo mnoho občanů, včetně žáků ZŠ, která nese jeho jméno. Starosta města Ing. Bohumil Majer seznámil přítomné s životními osudy tohoto hrdiny. Spolu s místostarostkou Ing. Danou Foriškovou, Ph.D. položili k pamětní desce věnec. Hymnou byla slavnost zakončena. Slavnosti se taktéž účastnila delegace Jednoty ČsOL v Novém Jičíně a OV ČSBS, vedenou tajemníkem br. pplk. Aloisem Petrošem i místní členové Svazu letců ČR.

Dne 18. ledna bratr mjr. v.v. Ladislav Jerguš přednáškou a besedou pro žáky devátých tříd ZŠ o npor. Lomovi, přiblížil nejen tuto osobnost, ale i další rodáky, kteří se účastnili bojů ve druhé světové válce, především šest členů RAF. Tím, že škola nese jeho jméno, bude i dalším generacím žáků připomínáno hrdinství těch, kteří se přičinili o naše osvobození od nacismu.

text a foto: br. Ladislav Jerguš