Na Valech se vzpomínalo na boje o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu

6. 11. 2017

V pátek 3. listopadu 2017 se setkali vedoucí představitelé Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností, aby si v Hlavním sále MO ČR Na Valech připomněli 74. výročí bojů o Kyjev a pravobřežní Ukrajinu. 

Setkání zahájil příchod čestného předstednicta, které následovala čestná stráž se státní vlajkou. Do čestného předsednictva tenkrokrát usedli velvyslanec Slovenské republiky pan Peter Weiss, pan senátor Patrik Kunčar, zástupce náčelníka GŠ AČR pan genmjr. Jaroslav Kocián, vojenský přidělenec Ukrajiny v ČR pan plk. Kostiantyn Brozhko, za KVV Praha zde byla přitomna paní mjr. Šárka Korcová. Dále v čestném předsednictvu zasedli vedoucí projektu Péče ČsOL o válečné veterány br. Viktor Šinkovec, zástupkyně České obce sokolské paní Květa Volková, zástupce Konfederace politických vězňů pan plk. Otakar Vinklář, předseda Sdružení čs. zahraničních letců – východ pan plk. Jan Novák a místopředseda ČSBS pan Emil Šneberk. Po zaznění státních hymen Slovenské a České republiky se slova ujal organizační tajemní ČsOL br. Jiři Filip, který na úvod setkání vyzval přítomné, aby povstali a minutou ticha uctili památku padlých. Poté vyzval k úvodnímu projevu setkání mimořádného a zplnomocněného velvyslance Slovenské republiky pana Petera Weisse. Ten ve svém proslovu mj. zmínil nelehnou pozici Ukrajiny jak v minulosti, tak v součastnosti. Poté jej u řečnického pultu vystřídal místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR pan Patrik Kunčar. Závěrečného projevu se ujal zástupce náčelníka GŠ AČR pan genmjr. Jaroslav Kocián.

Poté přišly na řadu ocenění. Neprve z rukou brig.gen br. Miloslava Masopusta převzal pan Petr Valocsai medaily III. stupně ČsOL za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic. Poté br. Jiří Filip předal za ČsOL kytici paní Heleně Masopustové, manželce br. Masopusta, která právě v den konání setkání slavila narozeniny. Poté již nastoupila čestná stáž, aby ze sálu odnesla statní vlajku, čímž byl ukončena oficiální část vzpomínky, kterou vystřídalo neformální setkaní v prostorách předsálí. 

text a foto: ses. Marcela Volfová