Na Valech se vzpomínalo na boje u Jasla a Sokolova

28. 3. 2017

Již tradičně se první březnový pátek sešli vedoucí představitelé Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR s válečnými veterány a vojenskou veřejností, aby si v Hlavním sále MO ČR Na Valech připomněli letošní 72. výročí bojů u Jasla a 74. výročí bojů u Sokolova. Pozvání na setkání přijalo přes sto druhoválečných a novodobých veteránů spolu se zástupci jednot ČsOL a dalších organizací. 

Setkání začalo příchodem čestných hostů, mezi kterými byli místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Vojtěch Filip, náměstkyně pro řízení sekce právní MO ČR paní Alena Netolická, zástupce náčelníka GŠ – inspektor AČR genmjr. Jaroslav Kocián, zástupce Hradní stráže št. prap. Miroslav Filipčík, zástupce KVV HMP mjr. Petr Janovský, zástupce KVV Praha Středočeský kraj kpt. Roman Kostrubanič, náčelník štábu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové pplk. Viliam Beke, místopředseda ČSBS Emil Šneberg, zástupce KPV ČR – vojenské sekce Stanislav Husa, archivář Národního archivu Roman Štér. Za ČsOL byl přítomen její místopředseda a válečný veterán plk. v. v. Václav Kuchynka a rovněž brig. gen. v. v. Miloslav Masopust.

Po nástupu čestné stráže se státní vlajkou zazněla státní hymna. Poté se slova ujal tajemník ČsOL Jiří Filip a přivítal hosty a účastníky setkání a vyzval k uctění památky padlých a zemřelých minutou ticha. Následovalo vystoupení hostů, kdy s prvním proslovem vystoupil pan Vojtěch Filip, po něm se slova ujala paní Alena Netolická a genmjr. Jaroslav Kocián. S historií bojů u Jasla a Sokolova seznámil přítomné archivář Roman Štér, kterého doplnil autentickými vzpomínkami na boje u Jasla brig. gen Miloslav Masopust. Oficiální část setkání zakončil zdravicí ČsOL její místopředseda br. Václav Kuchynka. Poté již čestná stáž odnesla státní vlajku a ukončila tak oficiální část setkání, kterou vystřídalo neformální přátelské setkání.

ses. Marcela Volfová