Na Vítkově uctili nejen Den válečných veteránů, ale udělovali i vyznamenání

13. 11. 2017

V sobotu 11. listopadu se na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti Dne válečných veteránů. Této dnes již tradiční akce, která se v České republice koná od roku 2001, se zúčastnili ministr obrany Martin Stropnický, náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, zástupci diplomatického sboru, významní představitelé státní správy a samosprávy, Československé obce legionářské, zástupci dalších veteránských organizací a další čestní hosté. 

V průběhu slavnostního ceremoniálu byly položeny věnce k uctění památky válečných obětí. Na tuto akci bezprostředně navazovalo setkání ve Slavnostní síni Národního památníku. Během něho udělil ministr obrany sedmi osobnostem Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně. Z toho třem osobám in memoriam. Mezi vyznamenanými byli příslušníci národního boje za osvobození, váleční veteráni, vojáci ve výslužbě a zástupci civilních i vojenských oborů a odborností.

Ocenění si tak z rukou ministra obrany převzal tajemník projektu Legie 100 br. Jiří Charfreitag a dlouholetá pracovnice projektu Péče o válečné veterány ses. Dana Nosková.

Při příležitosti Dne válečných veteránů byl mimo jiné do hodnosti poručíka ve výslužbě jmenován účastník národního boje za osvobození četař ve výslužbě Michal Demjan. Děkovný list ministra obrany za záchranu lidského života převzali dva příslušníci Posádkového velitelství Praha, kteří během hokejového zápasu zachránili život hráči ze soupeřova týmu.

„Minulost přináší dnešku nemalé poučení – varuje, ale také učí a motivuje. Konec první světové války byl zásadním přelomem, kterým začala nová éra evropských a českých dějin. Československé legie vybojovaly svobodný, demokratický stát. Jeho vojáci se později vyznamenali na frontách války s nacismem i v domácím válečném a poválečném odboji,“ řekl při této příležitosti ministr obrany Martin Stropnický a dodal: „Vojákův úspěch je totiž také záležitostí srdce. Především obrovské vnitřní síly, pevnosti charakteru a osobní odvahy. Takoví byli – a jsem si jist, že stále jsou – vojáci republiky.“

Další svá slova směroval ministr obrany k oceňovaným jedincům. Udělení resortních vyznamenání v Den válečných veteránů má dle něj symbolický význam. „Je vysokým uznáním přínosu vás, vyznamenaných, naší armádě i státu. Vaše životní postoje, i to, co jste vytvořili, ční vysoko nad pouhý limit povinnosti. Mít schopnost reálného vidění světa, být odpovědný za svá slova i činy – to by mělo být vyznání každého, kdo je jakkoliv spojen jako občan či jako voják se státem a jeho armádou,“ řekl ministr Stropnický.

Na tyto myšlenky navázal ve svém vystoupení i náčelník Generálního štábu AČR generál Bečvář: „Legionáři, kteří bojovali za 1. světové války v Rusku, Francii a Itálii si po návratu do vlasti vybrali památnou horu Vítkov za místo, které má připomínat jejich touhu po samostatném státě, odhodlání, ale i oběti, za kterých se rodila Československá republika. Dnešní svátek je nejen dobrou příležitostí k poděkování našim veteránům, ale i k tomu, abychom si všechny tyto souvislosti znovu uvědomili a abychom v započatém úsilí neustali.“

Vladimír Marek, MO ČR