Národní pouť ke Zborovu u příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova

29. 5. 2017

V létě roku 2017 si připomínáme jeden z nejvýznamnějších mezníků v boji za samostatný stát, kterým je 100. výročí vítězného útoku našich dobrovolníků u Zborova. Československá obec legionářská pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Hamáčka připravuje důstojné připomenutí těchto událostí a jedním z vrcholů těchto oslav je Národní pouť ke Zborovu. 

Již v prvním období své existence, v letech 1921 – 1938, pořádala Československá obec legionářská poutě k místům, kde probíhaly zlomové události našich dějiny. Tyto výpravy realizovali legionáři s podporou Ministerstva národní obrany s cílem navštívit památná místa prvního odboje a poklonit se svým spolubojovníkům, kteří padli v boji za vznik samostatného státu, a připomenout tak jejich památku. V mnoha případech tyto vzpomínkové cesty přesáhly rámec legionářských spolků a stávaly se celonárodní záležitostí. K 10. výročí bitvy u Zborova, v roce 1927, uspořádaly Ministerstvo národní obrany, Československá obec legionářská, Památník osvobození s Československým konzulátem ve Lvově Národní pouť ke Zborovu. Velkolepě pojatá akce se uskutečnila ve dnech 1.-4. července za velkého zájmu veřejnosti. Kromě oficiálních osobností vojenského, diplomatického a politického života přijely z Československé republiky dva mimořádné vlaky s více než jeden a půl tisícem bývalých bojovníků či rodinných příslušníků padlých dobrovolníků. Mimo to se pietních akcí zúčastnilo velké množství polského a ukrajinského obyvatelstva. Účastníci poutě došli ve slavnostním průvodu na bojiště, kde si následně prohlédli místa urputných bojů, ve kterých padlo na dvě stě jejich spolubojovníků. V den 10. výročí bitvy se konal velký pietní akt u hrobů zborovských padlých nad vesnicí Cecová, dnes Kalynivka.  Zde byl nad společným hrobem, nazývaným po ruském vzoru bratrská mohyla, v letech 1926-1927 vybudován památník v podobě legionářské zemljanky, která překryla hroby padlých. Autorem návrhu byl architekt Rössler a stavbu provedla firma krajanského architekta Hožvice ze Lvova. Další podobné velké oslavy se pak konaly v roce 1937 u příležitosti 20. výročí bitvy.

Československá obec legionářská, u příležitosti 100. výročí vítězství československých jednotek u Zborova, navázala na historické tradice a v rámci projektu Legie 100 ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, Ministerstvem obrany České republiky, Generálním konzulátem ČR ve Lvově a dalšími vlasteneckými spolky realizuje v roce 2017 Národní pouť ke Zborovu. Záštitu této Národní pouti poskytl předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jan Hamáček.  Oslavy na místě bojů vyvrcholí 2. července 2017 ve 12:00 hodin u rekonstruované bratrské mohyly v Kalynivce. ČsOL se podílí na vypravení následujících delegací:

– Delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v čele s jejím předsedou a s doprovodem ČsOL a Církve československé husitské, která bude u Zborova od 1. do 3. července 2017.

– Hlavního pietního aktu 2. července v Kalynivce se zúčastní delegace Ministerstva obrany České republiky v čele s ministrem obrany, velením Armády České republiky a s doprovodem veteránů a členů ČsOL

– Ve spolupráci s Odborem pro veterány MO ČR vypraví ČsOL 26. června 2017 autobus č. 1, který se cestou ke Zborovu pokloní padlým příslušníků České družiny v Tarnově, zúčastní se odhalení pomníků padlým čs. legionářů v ukrajinském Dubnu a u Zborova budou poutníci pomáhat se zabezpečením pietních akcí a následném úklidu bojiště 3. července.

– Přímo na pietní akty ke Zborovu 30. června 2017 vypraví ČsOL ve spolupráci s Odborem pro veterány MO ČR autobus č. 2.

– ČsOL dále pomáhá při zabezpečení cesty autobusu Sdružení Čechů z Volyně, autobusu studentů Pardubického kraje, při cestě Ústřední vojenské hudby AČR a především prostřednictvím svých členů v historických uniformách na zabezpečení pietního aktu a dalších doprovodných akcí na zborovském bojišti.

V současné době již eviduje československá obec legionářská více než 500 poutníků a věříme, že ke Zborovu dorazí u příležitosti 100. výročí konání bitvy mnoho našich občanů, a tak bude překonána účast z roku 1927.

br. Milan Mojžíš

 

STRUČNÝ PROGRAM VZPOMÍNKOVÝCH AKCÍCH 100. VÝROČÍ BITVY U ZBOROVA

28. června 2017 (středa)

14:00 Pietní akt padlým příslušníkům České družiny u desky v Tarnově (autobus ČsOL č. 1)

29. června 2017 (čtvrtek)

Příprava prostoru památníku v Kalynivce, vytyčení naučných cest po bojišti (organizační skupina ČsOL a MO ČR)

30. června 2017 (pátek)

Příprava prostoru památníku v Kalynivce, vytyčení naučných cest po bojišti (organizační skupina ČsOL a MO ČR)

13:00 Zahájení výstavby pomníku padlým legionářům v Dubně (autobus ČsOL č. 1, autobus SČV, organizační skupina MO ČR)

Příjezd poutníků ČsOL do hotelu Ternopil v Tarnopolu (autobus ČsOL č. 1 a č. 2)

1. července 2017 (sobota)

8.00–20.00 Činnost informačního centra v hotelu Ternopil

8.00–13:00 Příprava prostoru památníku v Kalynivce – stavba stanů, vytyčení prostorů, vytyčení naučných cest po bojišti (Autobus ČsOL č. 1, organizační skupina ČsOL a MO ČR)

10.45 Přílet Parlamentní delegace s doprovodem do Lvova

13.15 Uložení schránky s dokumenty do pomníku v Kalynivce (delegace PS PČR, autobus ČsOL č. 2, autobus SČV)

14.30 Pietní akt u válečných hrobů v Ozerné (delegace PS PČR, autobus ČsOL č. 1 a č. 2, autobus SČV, autobus CČSH)

16:00 Slavnostní otevření „Českého domu“ v hotelu Ternopil v Tarnopolu, zahájení české verze výstavy Zborov, zahájení konference „Boje u Zborova 1917“ (delegace PS PČR, autobus ČsOL č. 1 a č. 2, autobus SČV, autobus CČSH)

16:30–18:00 Historické přednášky na téma bitvy u Zborova v hotelu Ternopil

18.30 Slavnostní vzpomínkový program v předvečer 100. výročí bitvy u Zborova v tarnopolském divadle pro účastníky Národní poutě

18.30-19.35 Divadelní představení „Zborov“

20.00-20.45 Slavnostní koncert Ústřední hudby Armády ČR

20:50 Číše vína předsedy PSP ČR ve foyeru divadla 

2. července 2017 (neděle)

08.00-11.00 Činnost informačního centra v hotelu Ternopil

08.00-18.00 Činnost informačního centra u památníku v Kalynivce

08.00-11.00 Komentované prohlídky bojiště

8:40 Přílet delegace MO ČR s doprovodem do Lvova

09.30 Otevření ukrajinské verze výstavy „Zborov“ v tarnopolském muzeu (delegace PS PČR, autobus ČsOL č. 1 a č. 2, autobus SČV, autobus CČSH)

11.00-12.00 Uvítání hostů Českou besedou v Kalynivce

11.30-12.00 Krátký koncert hudby Armády ČR u pomníku v Kalynivce

12.00 Slavnostní připomínka 100. výročí bojů u Zborova u pomníku padlých

12:00 Slavnostní bohoslužba

13.00 Pietní akt k uctění československých legionářů 

Slavnostní odhalení rekonstruovaného památníku

Položení věnců a kytic

14.00-15.00 Malé občerstvení pro účastníky Národní poutě (boršč, grečka, voda)

14.30-18.00 Komentované prohlídky bojiště

15.30-17.00 Slavnostní oběd MO ČR v Ozerné (vedoucí oficiálních delegací a významní hosté)

15.00-15.30 Malý koncert folklórní skupiny Čechů z Volyně ve stanu v Kalynivce

15.30-16.00 Beseda s přímými potomky účastníků bitvy ve stanu v Kalynivce

16.00 Divadelní představení „Zborov“ ve stanu u pomníku v Kalynivce

17.00 Odjezd delegace PS PČR a MO ČR do Lvova

18.00 Divadelní představení „Zborov“ ve stanu u pomníku v Kalynivce

20.00 Odlet delegace MO ČR z letiště Lvov do Prahy

21.00 Ukončení oslav 100. výročí bitvy 

3. července 2017 (pondělí)

9.00–12.00 Program Církve československé husitské ve Lvově (delegace PS PČR)

10:00 Odjezd autobusu ČsOL č. 2 do ČR

10.00-17.00 Úklid bojiště (autobus ČsOL č. 1, organizační skupina ČsOL a MO ČR)

13.00 Odlet parlamentní delegace ze Lvova

17:00 Odjezd autobusu ČsOL č.1 a organizační skupiny do ČR 

 


NAPLNĚNOST NÁRODNÍ POUTI KE ZBOROVU

Vážené sestry, vážení bratři,

velice nás těší, v jak hojné míře jste projevili zájem zúčastnit se Národní pouti ke Zborovu, kterou v letošním roce Československá obec legionářská pořádá. Na konci minulého týdne jsme dosáhli plné kapacity u všech čtyř možných cest (autobusy i letadla), ze kterých jste vybírali.

V tuto chvíli již můžeme tedy registrovat pouze náhradníky pro případné doplnění autobusů, pokud se někdo z již přihlášených nebude moci na pouť vydat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

ses. Marcela Ludvíková