Obnovení poselství v Bratrské mohyle v Kalynivce

10. 7. 2017

V sobotu 1. července 2017 byla do Bratrské mohyly v Kalinivce (dříve Cecové) vložena pamětní schránka s poselstvím. Její cesta na Ukrajinu započala již v pondělí 26. června, kdy se zástupci předních státních institucí setkali v Národním památníku na Vítkově, aby do kovové pamětní schránky vložili poselství příštím generacím. 

Do schránky tak byl umístěn list prezidenta republiky Miloše Zemana, Úřadu vlády ČR, Ministerstva obrany ČR a Vojenského historického ústavu Praha. Poselství s prstí z Bílé hory vložila do schránky předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně Dagmar Martinková a řídící tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš umístil do schránky poselství předsedy ČsOL br. Pavla Budinského spolu se seznamem padlých čs. legionářů u Zborova a pamětními medailemi ke 100. výročí bitvy.

Poté již zamířila pamětní schránka na Ukrajinu. Jak již bylo výše uvedeno, den před samotným výročím bitvy se po 13. hodině u Bratrské mohyly uskutečnilo její pietní uložení do nitra památníku. Po trubačově signálu „Pozor“ vložil předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček poselství dolní komory českého parlamentu do schránky společně s kamenem z hory Řípu. Zatímco byla schránka odborně zapečetěna, osvětlila Dagmar Martinková tradici poselství v Bratrské mohyle. S projevem následně vystoupil předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, který se následně odebral v doprovodu předsedy ČsOL br. Pavla Budinského, 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské a 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR genpor. Jiřím Balounem k zasazení lípy v čestném prostoru památníku. Po písni Karla Hašlera „Hoši od Zborova“ v podání operního pěvce Libora Nováka byla schránka vložena do Bratrské mohyly a minuta ticha s tóny „Večerky“ pietní akt ukončila. Po překrytí vsazené schránky deskou s Velkým znakem republiky Československé byl památník připraven na slavnostní akt následujícího dne.

text: br. Jiří Filip

foto: br. Jiří Charfreitag, Robin Štrégl

 

12Schránka - 02

 12Schránka - 01

 

Československá obec legionářská

Nositelka odkazu Zborova

Zborov je pevný mezník na cestě k naší státní samostatnosti, národní svobodě a demokratické správě věcí veřejných. Je mementem sebevědomého a hrdinného boje našich předků za dosažení krásného a spravedlivého cíle. Důkazem, že v pravdě se vítězí i proti přesile.

Naše společnost je držitelem tohoto výjimečného dědictví a je jím navždy zavázána úctou vůči těm, kteří své vítězství zapsali zlatým písmem do dějin našeho národa. Žijeme-li dnes ve svébytném státě s dříve netušenými zárukami lidských práv a občanských svobod, nesmíme se hluboce provinit zapomínáním na ty, kteří nám současný stav věcí svou prací, bojem i obětí předali k zachování a dalšímu rozvíjení.

K 100. výročí bitvy u Zborova je pořádána Národní pouť ke Zborovu. Skutečnost, že si náš národ toto vítězství připomíná, je nejlepším důkazem vítězství hrdinů od Zborova. Sto let, které nás od jejich boje dělí, plných těžkých zkoušek, přečkal náš národ za velkých obětí. Sílu k boji za zachování své svobody čerpal v neposlední řádě právě z příkladu, který mu hrdinové od Zborova zanechali.

Československá obec legionářská, u příležitosti 100. výročí vítězství československých jednotek u Zborova, navázala na historické tradice a v rámci projektu Legie 100 ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, Ministerstvem obrany ČR, Generálním konzulátem ČR ve Lvově a dalšími vlasteneckými spolky pořádá Národní pouť ke Zborovu.

Již v prvním období své existence, v letech 1921–1938, pořádala Československá obec legionářská poutě k místům, kde se odehrály zlomové události našich dějiny. Tyto výpravy realizovali legionáři s podporou Ministerstva národní obrany ČSR s cílem navštívit památná místa prvního odboje a poklonit se svým spolubojovníkům, kteří padli v boji za vznik samostatného státu, a připomenout tak jejich památku. V mnoha případech tyto vzpomínkové cesty přesáhly rámec legionářských spolků a stávaly se celonárodní události. K 10. výročí bitvy u Zborova, v roce 1927, uspořádaly Ministerstvo národní obrany, Československá obec legionářská, Památník osvobození a Československý konzulát ve Lvově Národní pouť ke Zborovu. Velkolepě pojatá akce se uskutečnila ve dnech 1.–4. července za velkého zájmu veřejnosti. Kromě oficiálních osobností vojenského, diplomatického a politického života přijely z Československé republiky dva mimořádné vlaky s více než jedním a půl tisícem bývalých bojovníků či rodinných příslušníků padlých dobrovolníků. Mimo to se pietních akcí zúčastnilo velké množství polského a ukrajinského obyvatelstva. Účastníci poutě došli ve slavnostním průvodu na bojiště, kde si následně prohlédli místa urputných bojů, při nichž padlo na dvě stě jejich spolubojovníků. V den 10. výročí bitvy se konal velký pietní akt u hrobů zborovských padlých nad vesnicí Cecová, dnes Kalynivka. Zde byl nad společným hrobem, nazývaným po ruském vzoru Bratrská mohyla, v letech 1926–1927 vybudován památník v podobě legionářské zemljanky, která překryla hroby padlých.

Zborovské oslavy k 100. výročí, jejichž vyvrcholením je Národní pouť ke Zborovu, jsou naším projevem nezměrné úcty k oběti a odkazu zborovských bojovníků. Věříme, že ani za dalších 100 let neztratí náš národ těžce zkoušenou svobodu a nezapomene svých hrdinů.

plk. v z. MUDr. Pavel Budinský, Ph.D.

předseda Československé obce legionářské