Obránci pohraničních pevností z roku 1938 mají v Litultovicích novou pamětní desku

30. 10. 2017

Městys Litultovice na Opavsku letos hodně investoval do svého zvelebení – opravoval se hlavní komunikační průtah a rekonstruované chodníky zpříjemní život občanům i návštěvníkům. My se ale zaměříme na další z aktivit, které pro Litultovice znamenají vznik nového pietního místa – v blízkosti zdejšího svatostánku byla odhalena pamětní deska vojákům XIII. strážního praporu a Janu Kubišovi, který je spojován se západním druhoválečným odbojem a hlavně s útokem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 

Málokdo ví o pobytu Jana Kubiše na Opavsku. Je tedy na místě připomenout, že patřil k obráncům naší pevnostní linie. Sloužil v obci Sádek, kde společně s dalšími vojáky XIII. strážního praporu musel čelit perzekuci ze strany fašistických bojůvek. Na podzim 1938 pobýval právě v Litultovicích.

Ve výroční den mnichovské kapitulace v sobotu 30. září 2017 se u nově instalované pamětní desky sešlo více než sto účastníků slavnostního odhalení. Neobvyklou událost podtrhlo nejen slunečné počasí, ale hlavně přítomnost místní hasičské dechovky, která shromáždění vtiskla slavnostní atmosféru. Po nástupu litultovických dobrovolných hasičů, kteří se shromáždili pod několika prapory, přítomné oslovil starosta obce Jan Birgus. Přivítal zástupce státní správy, sousedních obcí i řady regionálních institucí a spolků. Čestnou stráž u pamětní desky si na starost vzali příslušníci Armády České republiky, vždyť Jan Kubiš byl vlastně jedním z nich, a také členové Klubu vojenské historie Opava.

Milého přivítání se dostalo jediné přítomné veteránce druhé světové války Miroslavě Kaštovské. Když dozněla státní hymna, dostal slovo Jaromír Breuer, člen ČSBS a Matice slezské, který se ve svém projevu podrobně věnoval působení Jana Kubiše na Opavsku. Vedoucí Národního památníku 2. světové války v Hrabyni Kamila Poláková přiblížila osobnost Jana Kubiše v souvislosti s pořádanými výstavami a expozicemi.

Pronesená slova dozněla, na řadě bylo odhalení pomníku a položení kytic. Slavnostní tečkou se pak stalo odtroubení „Večerky“, provedené Alexem Hadámkem. Přihlížející se pomalu rozcházeli, pozvaní hosté si ještě v doprovodu starosty prohlédli nádherně zrekonstruované sály litultovického zámku, který je sídlem úřadu městyse.

Litultovice mají nové pamětní místo, my ostatní jsme obohaceni o informace i krásnou atmosféru slavnosti.

text: ses. Magda Hrstková

foto: br. Jiří Vondřejc