Oslavy 100. výročí bitvy u Zborova

20. 6. 2017

Letos 2. července tomu bude přesně 100 let, kdy se československá střelecká brigáda vyznamenala v bitvě u Zborova v bojích proti rakousko-uherským vojskům. Československá obec legionářská spolu se svými partnery připravila oslavy jak v České republice, tak na Ukrajině, kde se Zborov nachází. 

Nejdůležitější součástí oslav je Národní pouť ke Zborovu. „Navazujeme tím na prvorepublikovou tradici naší organizace. V roce 1922 odvezla Komise Památníku osvobození ostatky neznámého vojína od Zborova. V roce 1927 se konala velká pouť, které se zúčastnili jak veteráni bojů, tak čelní představitelé politického a společenského života,“ říká Milan Mojžíš, řídící tajemník ČsOL a dodává: „Už teď víme o více než 500 poutnících z řad našich členů, vlasteneckých spolků i oficiálních delegací.“ Hlavním bodem národní poutě pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka bude slavnostní pietní akt v neděli 2. července 2017 od 12:00 u nově zrekonstruované Bratrské mohyly v obci Kalinivka (Cecová). Na vybraná místa rozsáhlého zborovského bojiště zavedou poutníky trasy s průvodci. Doprovodný program bude probíhat v Českém domě v Tarnopolu. 

zborov2017

I přímo v České republice budou probíhat vzpomínkové akce na vítězství u Zborova a vzpomínka na padlé, kterým se v místech jejich rodiště zapálí svíčky. „Sto let po bitvě se nesmíme na dějiny dívat černobíle a zapomínat, že Češi umírali jak na straně legionářů, tak na straně rakouských vojsk. Rozhodli jsme se, že letos uctíme památku všech Čechů padlých u Zborova bez rozdílů strany,“ říká Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a vysvětluje: „Na webu www.svickyzapadle.cz je interaktivní mapa, kde jsou zobrazena rodiště jednotlivých vojáků. Rádi bychom, aby se v každé obci nebo městě, odkud padlí pocházeli, rozhořela speciální svíčka, kterou jsme k tomuto účelu připravili.“ Každý, kdo se bude chtít přihlásit k akci „Svíčky za padlé“, si dle seznamu a mapy na webových stránkách může vybrat některého z konkrétních vojáků, kterému zapálí svíčku v jeho rodné či domovské obci. Speciální svíčky poskytuje ČsOL zdarma, napsat si o ně lze na e-mail svicky@csol.cz. Na stejnou adresu se pak budou scházet fotografie z jednotlivých míst.

2017-07-02 - Svíčky za padlé

Vrcholem oslav bude bojová ukázka „Zborov 1917-2017“, která proběhne 8. července v Milovicích. „Sté výročí je tak významné, že bychom všechny vzpomínkové akce nemohli realizovat v jednom dni. Vojensko-historické ukázky jsou velmi populární a my ji připravujeme na víkend po výročí,“ říká Charfreitag a dodává: „Už teď připravujeme síť zákopů, boje tak budou velmi realistické.“ V Milovicích se navíc uskuteční pietní akt za padlé a v rámci doprovodného programu proběhnou ukázky výcviku. Na milovickém nádraží si návštěvníci budou moci prohlédnout Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích, či výstavu Československé legie v Rusku 1914-1920 vystavenou v prostorách milovické radnice. Samotná rekonstrukce vypukne 8. července v 14:00 na nedalekém poli.

2017-07-08 - Zborov 1917-2017

Podrobné informace budeme aktualizovat na webu www.zborov1917.cz