Otto Matoušek: Anabase bezejmenných brášků

12. 6. 2017

V rámci oslav 100. výročí vítězství československých legií u Zborova připravila Československá obec legionářská spolu s Národním muzeem výstavu grafik legionáře Otty Matouška. Vernisáž proběhne 14. června v 17:00 v Národním památníku na Vítkově.

Když Československá obec legionářská zahájila v roce 2014 projekt Legie 100, v mediích vyšla řada článku a zpráv, kterých si všiml pan Otta Matoušek, stejnojmenný vnuk československého legionáře, který prošel boji na východní frontě, u Bachmače i Transsibiřské magistrále. Kontaktoval pracovníky ČsOL a představil jim dílo svého dědečka.

Osud legionáře Otto Matouška představuje zajímavou cestu umělce první světovou válkou. Než v roce 1914 narukoval do rakouské armády, studoval Akademii výtvarných umění v Praze. V srpnu 1915 byl zajat a o jedenáct měsíců později vstoupil do legií. „Protože byl schopným a inteligentním vojákem absolvoval důstojnický kurz. Nejprve velel výzvědné rotě, později improvisovanému obrněnému vlaku,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a dodává: „Nikdy ale v sobě nepotlačil duši umělce a dokonce i během občanské války byl vysílán na studijní cesty grafiky do Japonska. V roce 1922 byl vyslán jako malíř na zborovské bojiště a jako člen dokumentační komise se podílel na exhumaci neznámého vojína a jeho převozu do Prahy.“ Aktivním vojákem byl až do roku 1938. Matoušek se nikdy nesmířil s německou okupací a během 2. světové války byl vězněn v koncentračních táborech, což se promítlo do jeho pozdější tvorby.

Výstava „Anabase bezejmenných brášků“ vychází ze stejnojmenného cyklu linorytů a dřevořezů Otty Matouška, vytvořeného na základě prožitých válečných útrap. Toto dílo zobrazuje osudy prostých českých vojáků během první světové války. Mobilizovaní muži vstupují do rakousko-uherské armády, odjíždějí na východní frontu a nedlouho po prvních bojích upadají do ruského zajetí. Následně dobrovolně vstupují do tvořícího se československého vojska v ruské armádě, aby bojovali proti rakousko-uherské monarchii za osvobození své vlasti a později pro zdárný návrat domů. Tato cesta však brášky stála několik dlouhých let. Během nich prodělali památnou bitvu u Zborova a následné krvavé ústupové boje. Utkali se s nepřítelem u Bachmače a později ovládli Transsibiřskou magistrálu, kde svedli nesčetně střetů s bolševiky. Dlouho po skončení světové války se začali postupně vracet z Vladivostoku na palubách zaoceánských parníků přes pro ně neznámé moře a oceány, aby se po nekonečné anabázi dostali po letech domů, do nové Československé republiky. Zde je čekal zcela nový život, na který si již dávno odvykli a museli jej znovu objevovat. Mezi těmito muži byl po celou dobu i Ota Matoušek, který díky svému nadání věrně a působivě zachytil neopakovatelný příběh československých legionářů na Rusi v letech 1914–1920.

Čtyřiadvacet originálních grafik, doplněných o popisné panely a fotografie můžete vidět od 15. června do 30. října v Národním památníku na Vítkově. Slavnostní vernisáž se uskuteční 14. června v 17:00.

otto matouek - anabase bezejmennch brk