PF 2018

20. 12. 2017

Pevné zdraví a hodně sil v novém roce přeje MUDr. Pavel Budinský Ph.D., MBA, předseda Československé obce legionářské. 

PF 2018