Pietne spomienky na M. R. Štefánika na Slovensku

12. 5. 2017

Pri príležitosti 98. výročia tragického skonu generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika sa v dňoch 3.–4. mája 2017 uskutočnily na Košariskách, na Bradle, v Ivánke pri Dunaji a v Bratislave pietne spomienky na jednu z trojice zakladajúcich osobností nášho prvého odboja a tvorcov Československej republiky – M. R. Štefánika.

Na Košariskách aj na Bradle si Štefánika pripomenuli – napriek krajne nepriaznivému počasiu – stovky ľudí, pre ktorých je meno Štefánika navždy spojené s oslobodením slovenského národa.

Ako vždy, na pietnych aktoch sa zúčastnili rodáci, zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika, predstavitelia Nadácie M. R. Štefánika a členovia Československej obce legionárskej ako aj predstavitelia miestnych samospráv, verejnosť a mládež. Treba naozaj oceniť  aj žiakov Základnej školy na Košariskách, ktorí v daždi z Košarísk po historickej ceste priniesli aj pochodne, ktorými sa potom už tradične na Bradle zapálili aj vatry v štyroch kútoch monumentálneho Jurkovičovho diela na počesť veľkého Čechoslováka, slovenského národného hrdinu a jeho troch talianskych druhov, ktorí zahynuli v Ivánke pri Dunaji pri leteckom nešťastí 4. mája 1919.

text a foto: br. Ferdinand Vrábel