Plzeňská jednota ČsOL během 28. října

31. 10. 2017

Tak jako každoročně, zúčastnili se členové plzeňské jednoty Československé obce legionářské oslav našeho nejvýznamnějšího státního dne – Dne vzniku samostatného československého státu. A letos to opět nebylo jen v Plzni samotné, ale hned na několik místech v Plzeňském a Středočeském kraji. 

Křivoklát

Nejdříve se sestra Dlesková bratři Adamec, Dlesk a Šimek v uniformách československých legií vypravili na hrad Křivoklát, kde se zapojili do programu akce nazvané „Pocta tradicím První republiky“. Spolupráce ČsOL se správou křivoklátského hradu vedla v roce 2015 k vytvoření interaktivní stálé expozice „Cesta legionáře“, kterou je možné navštívit v prostorách bývalého hradního pivovaru. Na nádvoří hradu si členové ČsOL připravili malý stánek, u kterého si mohli návštěvníci akce prohlédnout některé originální sbírkové předměty po československých legionářích, zeptat se na otázky týkající se legií a a odnést si materiály ČsOL. Jako čestná stráž se také bratři zapojili do slavnostního aktu k 99. výročí vzniku republiky.

Horažďovice

Horažďovická akce k 99. výročí vzniku Československa byla spojena se slavnostním otevřením nově zrekonstruovaného Mírového náměstí. Vzpomínkového aktu u památníku Obětem první a druhé světové války se v uniformách prvorepublikových četníků zúčastnili také bratři Mareš a Toman. O jejich dobré reprezentaci vypovídá i pochvalný list od starosty města Horažďovic.

Plzeň

Plzeňské oslavy vzniku republiky patří k vůbec největším akcím konaným 28. října v západočeském regionu. Nejinak tomu bylo i letos, kdy bylo možné využít po celý den otevřených kulturních památek přístupných buď zdarma, nebo za symbolických 28 korun. Slavnostní vzpomínkový akt se konal od půl páté odpoledne u Památníku Národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka. Zúčastnili se jej bratři Malý, Mařík a Šimek v historických uniformách československých legií i s praporem plzeňské jednoty ČsOL. Další členové jednoty, sestry i bratři, se akce zúčastnili jako diváci. Věnec za jednotu položili bratři Hus a Karas. Projev přednesl první náměstek primátora pan Martin Baxa a hejtman Plzeňského kraje pan Josef Bernard, který si na sebe vzal i alpínský klobouk, jaký nosili českoslovenští legionáři v Itálii. Tím odkázal na svou nedávnou cestu do severní Itálie, kde se připojil na část pouti ČsOL po místech bojů našich legií. Po skončení aktu u pomníku se pokračovalo tradičním lampionovým Průvodem světe, který prošel až na náměstí Republiky, kde oslavy zakončil velký ohňostroj.

Dobřany

Bratr Dlesk během státního svátku nelenil a hned po návratu z akce na Křivoklátě se vrhl do další. Tou byla výroční oslava vzniku samostatného Československa v Dobřanech. Opět v historické uniformě československých legií. Podobně jako v Plzni, i zde byl součástí připomínek 99. výročí vzniku Československa lampionový průvod.

 

Sestry a bratři plzeňské jednoty ČsOL se do oslav 99. výročí vzniku samostatného československého státu zapojili naplno hned v několika městech, již s výhledem na příští rok 2018, který přinese kulaté a magické 100. výročí. Lze předpokládat, že nasazení všech členů ČsOL tomu bude v příštím roce odpovídat. 

text: br. Petr Tolar

foto: br. Václav Dlesk, br. Radek Toman, Milan Prajzler