Plzeňský Den válečných veteránů 2017

17. 11. 2017

Sobota 11. listopadu 2017 byla svátkem všech příslušníků ozbrojených sil, kteří prošli válečným konfliktem. V rámci Dne válečných veteránů uspořádalo Krajské vojenské velitelství Plzeň ve spolupráci s plzeňskou jednotou Československé obce legionářské vzpomínkovou akci u Pomníku Obětem válek za svobodu a demokracii. 

Za KVV Plzeň byl přítomen br. pplk. Slavomír Tomčák, za plzeňskou jednotu ČsOL br. Miroslav Hus. Akce se zúčastnil také 1. náměstek primátora města Plzně pan Martin Baxa, starosta městského obvodu Plzeň 2 pan Lumír Aschenbrenner, starosta městského obvodu Plzeň 4 br. Michal Chalupný (společně s br. Ivanem Čiliakem) a zástupci dalších organizací a spolků, jako například Sokol Plzeň I, Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz rehabilitovaných AČR, či kluby vojenské historie. Nechyběli také zástupci dalších jednot ČsOL z Rokycan, Tachova a dokonce i z Rudné. Po úvodních projevech, při kterých pan náměstek Baxa přednesl báseň „Na polích flanderských“, která dala Dni válečných veteránů symbol vlčího máku, byla předávání ocenění Československé obce legionářské a Sdružení válečných veteránů. Následovalo položení květinových darů k Pomníku obětem válek za svobodu a demokracii.

Čestnou stráž během aktu tvořili bratři z plzeňské jednoty ČsOL v historických stejnokrojích dobrovolníků z britské armády, československé meziválečné armády, československého protinacistického odboje ze Západu i armády rakousko-uherské. Připojili se také praporečníci Sokola a ČSBS, a jako tradičně i mladí skauti. O hudební vystoupení se postaraly děti z 20. základní školy Plzeň.

Díky propagaci na internetu se letošní akce ke Dni válečných veteránů v Plzni zúčastnil výrazně větší počet návštěvníků, než v předchozích několika letech. Snad se bude jednat o dlouhodobý trend.

text: br. Petr Tolar

foto: Jaroslav Kreisinger