Po 75 letech zavolá tajná vysílačka Libuše do Londýna

20. 3. 2017

Libuše volá Londýn je akce, která 1. dubna připomene 75. výročí působení parašutistů skupiny Silver A v Lázních Bohdanči. Z půdy domu rybničního hospodářství Sádka čp. 148 se ozve replika původní radiosoupravy Libuše, ze které telegrafista Jiří Potůček vysílal depeše zahraničnímu odboji v Londýně, přímo z míst, kde se nachází i původní antény, které zde Potůček před 75 lety zanechal. 

1. duben bude v Lázních Bohdanči patřit československému odboji za 2. světové války. Rota Nazdar, Československá obec legionářská a Rybniční hospodářství, s.r.o., plánují velmi zajímavou připomínku působení výsadku Silver A, pro kterou s pomocí radioamatérů sestavili repliku anglické radiosoupravy, pomocí které z Bohdanče vysílal radiotelegrafista Jiří Potůček. „Léta nás lákalo vyzkoušet si, jak zní dobové vysílání v éteru. S panem Václavem Bustou z Hradce Králové tak stavíme naprosto přesnou repliku radiostanice Libuše, ke které se nám podařilo sehnat řadu originálních válečných dílů,“ říká Vilém Fencl, president spolku Rota Nazdar a dodává: „Během bádání se nám podařilo i několik dílčích historických objevů. Libuše je například v literatuře často označována jako radiosouprava Mk. III, my ale dnes víme, že se jednalo o stanici verze Mk. VI C.“ Rota Nazdar tak v Bohdanči předvede dobové vysílání i sestavu radiostanic, kterou pro komunikaci s protektorátem používala Vojenská radiová ústředna v Londýně, díky které měli českoslovenští zpravodajci pro své spojence neocenitelné informace. To vše z domu čp. 148, ze kterého parašutista Jiří Potůček mezi 20. březnem a 4. dubnem 1942 opravdu vysílal a na místě zanechal antény radiosoupravy. Replika původní stanice se do éteru poprvé ozve již v sobotu nad ránem, tedy v čase, kdy za války tajné relace probíhaly.

Do Bohdanče se chystá i bohatý doprovodný program. Rota Nazdar spolu s nadklubovým sdružením Benešovi muži postaví dobový tábor Československé samostatné brigády ve Velké Británii a veřejnosti předvede výcvik a nasazení parašutistů z Anglie do Protektorátu. Připravena je řada dobových artefaktů a techniky nebo komentované ukázky, kde členové Roty Nazdar předvedou praktické používání výbavy parašutistů. „Důležitou součástí programu je i vysílání radioamatérů a navazování spojení s celým světem. Pro naši akci máme mimořádnou volací značku „OL SILVER A 75″, která bude v platnosti od 1. do 14. dubna a očekáváme o ni velký zájem. Sami jsme zvědaví, z jakých koutů planety se volání naší Libuše podaří zachytit a kdo se s námi bude chtít spojit,“ říká Fencl.

Další informace najdete na webových stránkách www.rotanazdar.cz a řadu historických zajímavostí včetně přepisu všech radiodepeší, které Libuše odeslala a přijala pak na profilu www.facebook.com/LibusevolaLondyn.

Kontakt pro média: Miloš Borovička, tiskový mluvčí, borovicka@csol.cz, 602 519 828. 

Vilém Fencl, vilemfencl@centrum.cz, 603 393 575

REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE Z 6. 3. 2017. 

REPORTÁŽ ČESKÉ TELEVIZE Z 19. 3. 2017.

 

2017-04-01 - libue vol londn