Poselství pro Bratrskou mohylu u Zborova

21. 6. 2017

26. června se v Národním památníku na Vítkově uskuteční slavnostní předání poselství, které bude uloženo v pamětní schránce. Tu 2. července umístí zástupci České republiky v obnovené Bratrské mohyle v obci Kalynivka, kde spočívají padlí legionáři od Zborova. 

V rámci oslav 100. výročí vítězství československých legionářů u Zborova Ministrstvo Obrany ČR zrekonstruovalo Bratrskou mohylu v Kalynivce, kam byly v roce 1922 přeneseny ostatky legionářů padlých v této bitvě. „Mohyla byla v havarijním stavu a tak poslední rok probíhala její náročná obnova. Na její čelo se vrátí replika původní mosazné pamětní desky, která se ztratila v průběhu druhé světové války, a po sto letech na ní umístíme jména padlých, která doposud chyběla,“ říká Milan Mojžíš, řídící tajemník ČsOL a dodává: „Za deskou bude umístěna pamětní schránka, do které 26. června v 10:00 umístíme spolu se zástupci prezidentské kanceláře, Úřadu vlády, Ministerstva obrany a dalších subjektů své poselství následovníků legionářského odkazu.“ Slavnostní uložení schránky do mohyly pak proběhne v Kalynivce 1. července.

Československá obec legionářská v souvislosti se stým výročím bitvy u Zborova připravila řadu dalších zajímavých projektů a akcí.

Na Facebookové stránce www.facebook.com/zborov1917 probíhá už od března unikátní přenos vzpomínek legionáře Karla Fibicha, přímého účastníka bitvy, který si řadu zajímavých okolností zapsal ve své deníčku. „Deník jsme přepsali do elektronické formy a jeho pasáže postupně zveřejňujeme na našem facebookovém profilu,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100 a dodává: „Naši mladí bratři se do toho pustili s velkou vervou a tak k jednotlivým situacím vznikla série inscenovaných fotografií ze života a boje legionářů, které velmi atraktivní formou do děje vtahují zejména mladé lidi, kterým by stoletá historie legií mohla být poněkud vzdálená.“

Zatímco delegace ČsOL budou 2. července v rámci Národní poutě přímo u Zborova, vzpomínkové akce se nevyhnou ani České republice. Památku padlých bude možné uctít u pomníčků obětem válek na každém místě Česka. „Protože se na historii nechceme dívat černobíle, připravili jsme jednu svíčku pro každého Čechoslováka, který u Zborova padl, bez ohledu na to, zda stál na ruské nebo rakouské straně,“ říká Charfreitag a doplňuje: „2. července v 18:00 se pak jednotlivé svíčky rozhoří v městech a obcích, odkud padlí pocházeli. Na našich stránkách www.svickyzapadle.cz je mapa míst, kde by měla být uctěna památka padlých, některá stále ještě čekají na dobrovolníky, kteří se úkolu zhostí.“ ČsOL poskytuje speciální svíčky zdarma pro ty, kdo se zaváží, že je zapálí na některém z konkrétních míst vybraných pro tuto akci.

Vrcholem oslav pak bude rekonstrukce zborovské bitvy, která proběhne 8. července v Milovicích. „Už máme vybudovanou síť zákopů, kterou budeme před samotnou bitvou zvelebovat, abychom návštěvníkům ukázali tvrdost bojů a odvahu našich vojáků na ruské frontě,“ říká Charfreitag a dodává: „Rekonstrukce se zúčastní téměř dvě stovky dobových vojáků, diváci se mohou těšit na repliky historických letadel i obrněných automobilů.“ Součástí rekonstrukce bude i návštěva Legiovlaku v Milovicích a bohatý doprovodný program.

Podrobné informace o oslavách budeme aktualizovat na webu www.zborov1917.cz