Poslední rozloučení s generálporučíkem Jaroslavem Klemešem

2. 11. 2017

Dne 7. srpna 2017 nás ve věku 95 let navždy opustil válečný veterán z druhé světové války, člen paraskupiny PLATINUM-PEWTER, poslední žijící čs. parašutista vysazený do akce ze západu do protektorátu a dlouholetý člen ČsOL br. generálporučík v. v. Jaroslav Klemeš. Poslední rozloučení s br. Klemešem se uskutečnilo v pondělí 14. srpna 2017 ve velké obřadní síni strašnického krematoria. 

Jeho památce se přišlo poklonit velké množství smuteční hostů, mezi kterými byli váleční veteráni, zástupci kanceláře prezidenta republiky, vlády i Parlamentu ČR. Za Československou obec legionářskou byl přítomen její předseda br. Pavel Budinský spolu s místopředsedy a dalšími členy Předsednictva RV ČsOL. Přítomen byl i kardinál Dominik Duka a několik desítek zástupců armády ČR, včetně členů 43. výsadkového praporu Chrudim a 4. brigády rychlého nasazení, kterých byl generálporučík Klemeš patronem.

Poslední rozloučení zahájil průlet dvou bojových vrtulníků AČR, poté se smuteční hosté přesunuli do velké obřadní síně, kde položili květinové dary. První smuteční řeči se ujal válečný veterán a Klemešův přítel br. genmjr. v. v. Emil Boček. Své vzpomínky na br. Klemeše poté připojili i zástupce náčelníka GŠ AČR generálmajor Aleš Opata, zástupce Ozbrojených sil Slovenské republiky generálporučík Pavel Macko a bývalý velitel 4. brigády rychlého nasazení a přítel br. Klemeše plk. gšt. Miroslav Hlaváč. Po jeho slovech zazněly státní hymny Slovenské a České republiky, během kterých byly vypáleny slavností salvy na počest br. generálporučíka Klemeše, který pro všechny zůstane symbolem odvahy a statečnosti.

text a foto: ses. Marcela Volfová

 

Neúnavný a neporažený duch novodobé armády

Br. genpor. v. v. Jaroslav Klemeš se stal v mnohých ohledech velkým vzorem pro příslušníky současné Armády ČR a morální záštitou odkazu hrdinů druhé světové války.

Po pádu komunistického režimu se spolu s dalšími válečnými veterány vrhnul na nelehkou práci – rehabilitaci oběti svých spolubojovníků v myslích naší veřejnosti. Až do posledních chvil se účastnil řady společenských a pietních událostí pokud mu to zdravotní stav dovolil.

Jeho válečné nasazení i porevoluční činnost byla uznávána a ceněna. Generál Klemeš se stal nositelem Řádu Bílého lva I. třídy, mimo jiné čestným občanem města Chridimi; zvláště byl pak vzorem pro současné výsadkáře, ostatně se stal patronem chrudimského 43. výsadkového praporu. Důkazem o tom, jaké pohnutí ve veřejnosti jeho odchod způsobil, dokládají četné projevy soustrasti, které byly adresovány na Ústředí ČsOL v Praze.

Čest památce a bojovému odkazu statečného vojáka genpor. v. v. Jaroslava Klemeše!

text: br. Jiří Filip