Přátelství bez hranic

28. 8. 2017

Dne 18. srpna 2017 se uskutečnilo přátelské setkání v Martině se členy předsednictva Oblastního výboru Slovenského svazu protifašistických bojovníků, kterého se zúčastnili zástupci Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské v Novém Jičíně. Na tomto setkání si účastníci připomenuli 73. výročí Slovenského národního povstání a zároveň si připomněli historický základ, který byl dán společným bojem Čechů a Slováků proti nacismu a fašismu, který za druhé světové války vyvrcholil na Slovensku Slovenským národním povstáním v roce 1944, Pražským povstáním a osvobozením naší země v roce 1945. 

Při této příležitosti bylo přijato společné Prohlášení, ve kterém mimo jiné bylo zdůrazněno, že budeme usilovat o širokou spolupráci s antifašistickými organizacemi sdružených v Mezinárodní federaci protifašistických odbojářů. V příštím roce budeme vzpomínat 100 let, kdy vznikl společný stát Čechů a Slováků a i když byl rozdělený, přátelské vztahy přetrvávají a naše spolupráce je toho důkazem. Prohlášení bylo podepsáno předsedou SZPB Martin Radomírem Žingorem a Josefem Kubovým, předsedou ČSBS a členem vedení Jednoty ČsOL v Novém Jičíně, který u této příležitosti předal tajemníkovi SZPB Štefanu Tichému k jeho životnímu jubileu 70 let Pamětní medaili ÚV ČSBS a Oblastnímu výboru SZPB v Martině Čestné uznání ÚV ČSBS.

Delegace byla přijata na Městském úřadě v Martině, kde jsme byli uvítáni viceprimátorem města Mgr. Imrichem Žigo a dalšími zástupci města. Byl nám promítnut film o Martinu a jeho okolí. Následovala beseda o spolupráci Nového Jičína s Martinem, která byla vždy kladně hodnocena. V době naší návštěvy právě probíhala mezinárodní soutěž mladých fotbalistů a i Nový Jičín v ní měl své zástupce, jak nám sdělila Dr. Andrea Jančošková, která má ve své kompetenci zahraniční styky – velmi nás to potěšilo, ale na výsledky tohoto sportovního klání jsme z časových důvodů nemohli počkat.

Další setkání bylo na obecním úřadě v Sklabini, kde jsme byli přijati starostkou obce Annou Silvestrovou, které byl předán Pamětní list OV ČSBS Nový Jičín. I my jsme dostali Pamětní list obce při příležitosti jejich oslav, kdy před 775 lety byla první písemná zmínka o obci. Slavnostní akt s kulturním programem byl u pamětní desky na domě, kde došlo k prvnímu vyvěšení Československé vlajky a k vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1944. Byly položeny kytice u památníků těch, kteří položili své životy za naši svobodu. Zazněla hymna jak Slovenská, tak i Česká – podle sdělení, obě hymny jsou součástí každoročních oslav osvobození. Naše delegace si měla možnost prohlédnout i Síň tradic, kde je stálá expozice a provedli jsme zápis do Pamětní knihy obce.

Oslavy v obci dále pokračovaly zapálením vatry, společně ji zapálil Ing. Juraj Blanár, předseda Žilinského samostatného kraje s Josefem Kubovým, předsedou OV ČSBS Nový Jičín, Radomírem Žingorem, předsedou SZPB Martin a starostkou obce Slabiňa Annou Silvestrovou, této slavnostní akce se zúčastnila široká veřejnost.

Město Nový Jičín v minulosti mělo družbu s městem Martin a dodnes je mnoho organizací, které své přátelství nadále udržují a důkazem toho je, že například i město Sučany má družbu s městem Fulnek a i letos přátele ze Slovenska u příležitosti Dne města do Fulneku přijedou.

Naše delegace byla pobytem u přátel velice spokojená, poznali jsme další milé spolupracovníky a navázali nové kontakty.  

text a foto: ses. Emilie Bartoňová