Prednáška k 100. výročiu bitky pri Zborove vo Veselí nad Moravou

15. 5. 2017

Peknou tradíciou v Českej obci sokolskej je, že sa slávia či pripomínajú aj významné výročia jednotlivých telocvičných jednôt. V tomto roku sa okrúhlym výročím môže pochváliť aj jedna z najaktívnejších sokolských jednôt v Zlínskom kraji, Jednota ČOS vo Veselí nad Moravou, ktorá patrí v súčasnosti do Slováckej župy. Veselská jednota vznikla v roku 1897, oslavuje teda 120. výročie založenia.

Sokolská jednota vo Veselí n. M. sa pravidelne zúčastňuje všetkých sokolských zletov, ako všesokolských, tak aj tých menších napríklad v Brne, Plzni, Liberci, Roudnici atď. Pravidelne organizuje rôzne športové akcie, turnaje a verejné cvičenia. Jednota sa vzorne stará aj o Sokolovňu, vybudovanú v roku 1925.

Dňa 12. mája 2017 usporiadala Veselská jednota v rámci osláv 120. výročia svojho vzniku, prednášku člena Republikového výboru Československej obce legionárskej, historika Ferdinanda Vrábela z Bratislavy „100 rokov od bitky pri Zborove 2. 7. 1917“. Prednášku zorganizoval brat MUDr. Zdeněk Hlobil, ktorý je dušou veselského Sokola a má najväčšiu zásluhu o jeho znovuzrodenie po roku 1989. Jeho otec, taliansky legionár, kapitán MUDr. Josef Hlobil (1899–1943), štátny obvodný a železničný lekár vo Veselí n. M. sa zapojil už v roku 1939 do odboja. Bol vedúcim miestnej legionárskej skupiny Obrany národa, zabezpečoval úteky významných osobností do zahraničia cez Slovensko. Podieľal sa napríklad aj na presune ministra Feierabenda, generála Hasala, generála JUDr. Vančuru a ďalších osôb; celkom išlo o 200–400 osôb. Hlobil prevážal aj zbrane zo zbrojovky v Bojkoviciach do lesov v Chřiboch. Verného českého vlastenca Josefa Hlobila zatkli fašisti 24. júla 1940, väznili, mučili a vypočúvali ho v rôznych väzniciach a napokon popravili v Berlíne–Charlottenburgu.

Jeho syn MUDr. Zdeněk Hlobil je od svojich mladých rokov členom ČOS, a pre jednotu vo Veselí n. M. organizuje rôzne športové aj vzdelávacie akcie. Spolupracuje aj s Jednotou Československej obce legionárskej v Českom Brode a s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a pravidelne sa stará o zdravotnícke zabezpečenie akcie „Cykloprejazd Košariská – Hodonín“.

text a foto: br. Ferdinand Vrábel