Přednáška o osvobození obce Bystřičany zaujala

17. 5. 2017

Žáci osmých a devátých tříd české a polské ZŠ v Bystřici se 2. května účastnili přednášky Petra Majera k 72. výročí osvobození obce. Místní kinosál byl zaplněn nejen žáky, ale také členy ČsOL jednoty Frýdek–Místek, Matice slezské a občany obce. 

Starosta obce Roman Wróbel přivítal vzácného hosta, dvaaosmdesátiletého Pavla Rusze, který byl, společně se svou maminkou, v letech 1941–1945 členem, partyzánské skupiny „Nad Olzou“, které velel jeho otec. Petr Majer připomněl stručně události, které se tehdy udály: „Dne 1. května 1945 – v jednu hodinu po půlnoci ustupující Němci zlikvidovali železniční most a o půl hodiny později silniční mosty na řekách Hluchová a Olše. Další destrukce 1. května se ozvala ve 13 hodin, kdy byla zničena na železniční trati stavědla. Dne 2. května ve dvě hodiny po půlnoci byl vyhozen most na řece Hluchová a o půl hodiny později i podjezd pod železniční tratí. V dopoledních hodinách dne 2. května jakoby se život v obci zastavil, teprve krátce po poledni se objevil první sovětský průzkumník a Bystřice byla postupně osvobozována vojsky 38. armády 4. ukrajinského frontu.“

Poté měl slovo Pavel Rusz, který zavzpomínal na život v partyzánském oddíle, na to, jak se ukrývali ve vybudovaných dřevěných bunkrech a provizorních úkrytech na svazích hory Kozubová a v Košařiskách, jak společně s maminkou pomáhali zajišťovat potraviny po okolních salaších a jakým způsobem získávali informace pro pozdějšího sovětského velitele partyzánské skupiny A. M. Griněvského.

Po přednášce následovalo kladení kytic u památníku obětí 2. světové války v Bystřici.

text: br. Teodor Hybler

foto: br. Jakub Podžorný