Předvánoční setkání válečných veteránů

1. 12. 2017

Dne 29. listopadu 2017 se uskutečnilo Vánoční setkání s válečnými veterány z druhé světové války v Domě armády Praha za účasti významných hostů. Akci organizovala Československá obec legionářská. 

Jménem ČsOL přivítal přítomné moderátor br. Jaroslav Syrový, který požádal o zdravici náměstkyni MO ČR paní Alenu Netolickou, náčelníka GŠ AČR arm. gen. Josefa Bečváře a náčelníka VKPR genmjr. Jana Kašeho. Poté převzal od náčelníka GŠ AČR arm. gen. Josefa Bečváře Pamětní medaili Za zásluhy II. stupně řídící tajemník ČsOL br. Milan Mojžíš, který se věnuje ve svém volném čase přípravě na obranu vlasti v řadách Aktivních záloh AČR.

Medaile ČsOL převzali za dlouholetou spolupráci z rukou generálů v. v. Emila Bočka a Václava Kuchynky emeritní místopředseda Vlády ČR Miroslav Grégr, náčelník VKPR genmjr. Jan Kaše, plk. Michal Burian, zástupce ředitele VHÚ, a plk. Zdeněk Šiman, ředitel Útvaru PČR pro ochranu prezidenta ČR.

Ředitel VHÚ plk. Aleš Knížek využil této příležitosti a předal Pamětní medaili legionáře Rudolfa Medka za dlouholetou spolupráci Miroslavu Grégrovi, Radku Augustinovi a Jaroslavu Kulíškovi, bývalému vojenskému pozorovateli OSN v Gruzii.

V závěru akce poděkoval místopředseda ČsOL a válečný veterán genmjr. Emil Boček zástupcům MO ČR a GŠ AČR za péči, kterou věnují válečným veteránům a všem popřál pěkné Vánoce a šťastný nový rok.

text: br. Jaroslav Syrový

foto: archiv ČsOL