Prezident Osvoboditel zemřel před 80 lety

1. 11. 2017

V den 80. výročí úmrtí prvního československé prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka dne 14. září se od 10. hodiny uskutečnila každoroční pieta na hřbitově v Lánech, kde odpočívají ostatky zakladatele moderní české státnosti a jeho rodiny. 

Zúčastnili jsme se pietní události u příležitosti 80. výročí úmrtí prvního československého presidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech dne 14. září.

Pietní akt byl skromný, neokázalý bez projevů, za účasti předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha a dalších představitelů státu. Ostatní účastníky pietní akce tvořili občané, kteří si presidenta T. G. Masaryka vážili a měli ho rádi – legionáři, sokolové, skauti, mládež.

Místo projevů zazněly písničky, které měl president Masaryk rád. Slavnostní charakter celé pietní akce byl zdůrazněn přítomností Hradní stráže a její hudby. Hradní stráž stála čestnou stráž u hrobu a příslušníci pomáhali při kladení věnců, kterých bylo položeno opravdu velké množství. Také delegace Československé obce legionářské vedená tajemníkem br. Jiřím Filipem, položila krásný věnec, a to společně s válečnou veteránkou druhé světové války ses. Ernestínou Švorcovou.

Po skončení pietního aktu jsme navštívili tamní Muzeum TGM v Lánech a prohlédli si zajímavou expozici ze života našeho prvního presidenta. Při kávě jsme tam poté pohovořili o čerstvých dojmech s ostatními účastníky této akce, konkrétně s účastníky, kteří přijeli až z Teplic v Čechách.

Členové Československé obce legionářské si připomněli toto výročí již proto, že legionáři ze všech front, byli oporou a stálou součástí jeho života.

text: br. Otakar Michal

foto: br. Zdeněk Jana