Připomínka tragických pochodů smrti v Hradci nad Moravicí

8. 2. 2017

První letošní pietní shromáždění, které organizuje opavská jednota ČsOL, připomnělo naší veřejnosti pochod smrti, který se na jednu noc zastavil v Hradci nad Moravicí. Stalo se tak 24. ledna 1945 a po 72 letech se naši členové sešli s představiteli města Hradec, žáky zdejší školy a hradeckými občany, aby vzpomněli na události mrazivého ledna 1945. 

V čele delegace Městského úřadu Hradce nad Moravicí stanul starosta Josef Vícha, kterého za organizátory jmenovitě přivítal bratr Alois Fiala. Shromáždění bylo zahájeno u pomníku obětem druhé světové války na místním hřbitově. Nejen bratr Fiala, ale také bratr Václav Zavadil ve svém krátkém vystoupení uvedl okolnosti pochodů smrti, které se měly postarat o likvidaci svědků nacistické zvůle. Uvedl, že na strastiplnou cestu se z koncentračních táborů v Osvětimi, Vadovicích, Treblince či Majdanku vydaly tisíce Rusů, Ukrajinců, Moldavanů, Gruzínců, Francouzů, Srbů i vězňů dalších národností, kteří byli předtím za nelidských podmínek nasazeni na otrocké práce ve slezské kamenouhelné pánvi. Jejich utrpení se nyní mělo završit pochody vyčerpávajícími poslední zbytky sil, pochody, při nichž byli týráni hladem, trpěli krutými mrazy a byli ubíjeni nelítostnými dozorci. Procházeli umrzlými cestami a na mnohých místech by našli dobrodiní a pomocnou ruku. Také soucitní lidé, kteří se chystali pomoci, ale byli vystaveni perzekuci.

Dne 24. ledna 1945 ubozí trestanci přenocovali ve stodole na tzv. Stránce, šest z nich zde bylo bohužel zastřeleno. Těla mrtvých byla po válce exhumována a uložena na místním hřbitově podobně, jako se to dělo i jinde po trasách pochodů.

Hradecký monument upomínající na oběti druhé světové války byl zbudován nedlouho po jejím ukončení. Iniciátorem se stal František Volný, kovář, který prosadil realizaci pomníku a zasloužil se o odlití pamětní desky v nedalekých Braneckých železárnách. Stodola na Stránce ale dlouho zůstávala mimo okruh zájmu vlastenců. Přesto se u jejích zdí každoročně v den výročí tragické události objevila kytice jako vzpomínka a memento. Válečný veterán bratr Leopold Barták nezapomněl a léta jako soukromá osoba upozorňoval na událost položením kytice. Nakonec dosáhl úspěchu a naše setkání tak mohlo pokračovat právě u stodoly na Stránce, kde byla 24. dubna 2015 péčí Jednoty ČsOL Moravskoslezského kraje umístěna pamětní deska.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se zasloužili o památník na hřbitově i pamětní desku na Stránce. Obě místa připomněla nejen účastníkům našeho shromáždění, jak je důležité správně chápat odkaz minulosti, abychom se naučili rozumět současnosti a správně tvořili svou budoucnost. 

text: ses. Magda Hrstková