Prsti z legionářských bojišť na univerzitní půdě

15. 12. 2017

V listopadu tohoto roku byla úspěšně zakončena několikaletá snaha o navrácení prstí z legionářských bojišť do bývalého sídla českých menšinových škol v Liberci. Stalo se tak poté, co byla instalována informační deska, obsahující základní údaje o československých legiích, meziválečné historii liberecké jednoty Československé obce legionářské a výstavbě samotné budovy, dnes patřící Technické univerzitě v Liberci. 

Návrat legionářských prstí započal v roce 2014, kdy bylo při výzkumu života libereckých legionářů v meziválečné době br. Janem Hněličkou zjištěno, že místní jednota roku 1935 darovala broušený skleněný pohár s legionářskými prsťmi z Doss Alta, Terronu a Zborova do nově vystavěné a současně vůbec první samostatné české školské budovy v Liberci. Liberečtí členové předali tento dar 28. října 1935 u příležitosti státního svátku vzniku Československé republiky a současně slavnostního otevření školního areálu, kterého se zúčastnila většina zástupců politických stran v čele s libereckým starostou Carlem Kostkou a velké množství české menšiny. Tímto aktem legionáři navázali na svou dosavadní podporu české mládeže, v jejíž prospěch pořádali pravidelné sbírky a organizovali „Dětské dny“. Vzácný dar převzal tehdejší ředitel dívčí měšťanské školy Vít Frič, jenž byl sám ruským legionářem a zástupcem liberecké jednoty v župním výboru Mladoboleslavské župy „Štorcha, Turpiše a Hojsáka“. Druhým opatrovníkem tohoto daru byl rovněž ruský legionář a ředitel chlapecké měšťanské školy Vladislav Fridrich. Své místo zde prsti měly až do roku 1938, kdy po německém záboru pohraničí jejich stopa zmizela a budova přestala plnit školskou funkci. Namísto toho byl nevyužitý prostor rozlehlého objektu dán k dispozici nově vznikající samosprávě Říšské župy Sudety a své sídlo zde našel i zástupce župního vedoucího NSDAP Fritz Köllner. Po druhé světové válce působil na stejném místě nově vzniklý Pedagogický institut, který roku 1964 nahradila Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, dnešní Technická univerzita. Díky vedení zde sídlící Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické se podařilo v roce 2015 dojednat opětovné navrácení legionářských prstí, které u příležitosti slavnostního otevření budovy, po její generální rekonstrukci v letech 2014–2015, předal předseda liberecké jednoty, brigádní generál Stanislav Hnělička, do rukou rektora univerzity profesora Zdeňka Kůse a děkana fakulty docenta Miroslava Brzeziny. Stalo se tak i díky spolupráci s Jednotou ČsOL v Mladé Boleslavi, která poskytla zeminu z Doss Alta a Terronu. Bratr generál Stanislav Hnělička u této příležitosti zavzpomínal na osobnost Vladislava Fridricha, jehož byl i on žákem. Darované prsti byly posléze uloženy do nově vyrobeného skleněného poháru, který se v současné době nachází v prosklené tumbě před Katedrou historie, sídlící ve druhém patře univerzitní budovy „P“ v Komenského ulici.

br. Jan Hnělička