Republika 2017

31. 10. 2017

Ve dnech 24.–25. října proběhl nultý ročník celostátního branného závodu pro základní školy REPUBLIKA, který uspořádala Československá obec legionářská společně s Českou obcí sokolskou. Záštitu nad soutěží převzal předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček. Poděkování patří pracovníkům NKP Vyšehrad, kteří nám soutěž umožnili a byli k pořadatelům i soutěžícím velmi vstřícní! 

Tento projekt je organizován ke stému výročí vzniku Československé republiky, a proto jeho další ročník společně plánujeme uskutečnit právě příští rok ve vybraných městech ČR. Jedná se o zcela nový branný závod, který jsme připravili společně s bratry a sestrami z České obce sokolské. Jeho motto je tedy zřejmé:

„BEZ SOKOLA BY NEBYLO LEGIÍ A BEZ LEGIÍ BY NEBYLO REPUBLIKY!“

T. G. Masaryk

V letošním roce se přihlásilo celkem 12 desetičlenných smíšených družstev a závod probíhal v krásném prostředí starobylého Vyšehradu. Soutěže byly připraveny s ohledem na sokolské zásady, nechyběla však ani střelba, slaňování pevnostní zdi, lanové překážky, první pomoc, vědomostní disciplíny se zaměřením na historii vzniku Československa či prohlídka kasemat v rámci doprovodného programu. Neobvyklou a poněkud utajenou disciplínou, byla pomoc bližnímu v nouzi – bylo velmi zajímavé sledovat, která družstva zareagují a pomohou, přestože tím mohou ztratit pár minut. Samozřejmě se jim to ale ve výsledcích nakonec přece jenom vyplatilo! Soutěže uvedl slavnostní společný nástup legionářů v dobových uniformách a sokolské stráže s praporem. Nedílnou součástí závodu byla panelová výstava „Vznik samostatného Československa“, kterou během dvou dní shlédlo v budově Purkrabství více než 500 zájemců, včetně mnoha cizinců.

Většina účastníků prokázala dobrou připravenost i fyzickou zdatnost. Z krátké besedy po soutěži vyplynulo, že takováto forma závodu je pro školy velmi zajímavá a proto je možné očekávat v příštím roce, kdy oslavíme 100. výročí vniku Československa, opravdu velkou účast. Závody plánujeme uskutečnit v pěti krajích ČR.

Pořadí na prvních místech s výsledným časem:

1. ZŠ Líteň, okr. Beroun……… 1 hod 20 minut

2. ZŠ Karla Čapka, Praha……. 1 hod 22 minut

3. ZŠ Mendíků III, Praha…….. 1 hod. 24 minut

Zvláštní cenu za disciplínu Pomoc v nouzi získalo družstvo ZŠ Karla Čapka.

Dojmy vítězného družstva ze ZŠ Liteň na školním webu trefně shrnula žákyně Linda Šafnerová: „Super bylo, že jsme všichni museli spolupracovat, byli jsme jeden tým. Každý by zasloužil pochvalu, všichni za svůj výkon a sportovní chování. Velkou zásluhu na výborném výsledku má Petr, který má asi nejrychlejší nohy, ale také nejlepší orientační smysl. Práci s mapou a orientaci v areálu Vyšehradu zvládl na výbornou. Již během závodu jsem měla pocit, že se nám dobře daří, napětí při vyhlašování bylo ale velké, na závěr jsme si pak opravdu užili vyhlášení vítězů a převzali pohár a medaile.“ Ocenění předali za ČsOL br. František Bobek společně s předsedou společenské komise VO ČOS Lukášem Křemenem.

 br. František Bobek