Setkání na půdě poslanecké sněmovny

15. 11. 2017

Dne 10. listopadu 2017 se uskutečnilo přátelské setkání u příležitosti Dne válečných veteránů v Poslanecké sněmovně PČR. Hostitelem akce byl vedoucí kanceláře Poslanecké sněmovny PČR pan Jan Morávek. 

Úvodem moderátor přivítal vzácné hosty, válečné veterány z druhé světové války a místopředsedy ČsOL genmjr. Emila Bočka a brig. gen. Václava Kuchynku, dále brig. gen. Pavla Vranského, brig. gen. Miloslava Masopusta a pplk. Tichomira Mirkoviče. Za novodobé válečné veterány byl přítomen pplk. Jaroslav Kulíšek.

Přítomni byli také emeritní předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, náměstkyně MO ČR Alena Netolická, náčelník GŠ AČR arm. gen. Josef Bečvář, ředitel Útvaru PČR pro ochranu prezidenta ČR Zdeněk Šiman a ředitel VHÚ Praha plk. Aleš Knížek. Přítomen byl také náčelník GŠ Ozbrojených sil SR generál Milan Maxim.

Vedoucí kanceláře PS PČR Jan Morávek ve své zdravici vyzdvihl velké zásluhy všech žijících válečných veteránů z druhé světové války a vzpomněl minutou ticha na všechny válečné veterány, kteří již nejsou mezi námi. Součástí akce bylo také předání medaile za dlouholetou spolupráci a péči o válečné veterány.

Z rukou náčelníka GŠ OS SR generála Milana Maxima převzali pamětní medaile Jan Hamáček, Jaroslav Kulíšek a Jaroslav Syrový. Medaili ČsOL za spolupráci převzal z rukou místopředsedů ČsOL gen. Emila Bočka, gen. Václava Kuchynky a pplk. Tichomira Mirkoviče ředitel VHÚ Praha plk. Aleš Knížek. Medaile také předal ředitel Útvaru PČR pro ochranu prezidenta ČR plk. Zdeněk Šiman Janu Hamáčkovi a arm. gen. Josefu Bečvářovi za spolupráci s útvarem.

Na závěr setkání vystoupil gen. Emil Boček, který všem přítomným poděkoval za jejich péči a starostlivost a předal spolu s gen. Václavem Kuchynkou a pplk. Tichomirem Mirkovičem paní Aleně Netolické a panu Janu Hamáčkovi broušenou vázu se znakem ČsOL.

text: br. Jaroslav Syrový

foto: Pavlína Broumová