Setkání válečných veteránů a vzpomínka na generála Klapálka

13. 12. 2017

Ve čtvrtek 5. října 2017 s v kongresovém sále dejvického Domu armády Praha uskutečnilo setkání vedoucím představitelů Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR s válečnými veterány, vojenskou veřejností a členy ČsOL a spolupracujících organizací při příležitosti 74. výročí bojů na Středním východě a 73. výročí bojů u Dunkerque a na Dukle. 

Tradiční setkání zahájil příchod čestného představenstva a nástup čestné stráže se státní vlajkou. Poté následovala státní hymna České republiky. Úvodního slova se ujal tajemník ČsOL br. Jiří Filip, který přivítal přítomné a požádal je, aby na úvod setkání uctili památku padlých a zemřelých minutou ticha. Poté předal slovo předsedovi Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR panu senátorovi Jiřímu Oberfalzerovi, který se ve svém projevu zabýval především nasazením na Středním východě a vyzdvihl důležitost těchto bojů. Následoval proslov zástupce náčelníka GŠ – inspektora AČR genmjr. Jaroslava Kociána, kterého u řečnického pultu vystřídal velitel Posádkového velitelství Praha plk. Milan Virth, jenž přítomné pozdravil a pozval na několik akcí, které v nejbližší době bude Posádkové velitelství Praha pořádat a na než jsou zváni právě váleční veteráni. Zástupce MO pan Milan Bachan ve své řeči požádal, aby se postavili ti váleční veteráni, kteří jsou účastníky vzpomínaných bojů. Všem bylo vyjádřeno uznání spontánním potleskem přítomných. S historií bojů seznámil přítomné archivář Národního archivu Román Štér, kterého doplnil osobními vzpomínkami na boje na Dukle válečný veterán br. genmjr. Miloslav Masopust. Po jeho projevu a odnesení státní vlajky se přítomní odebrali do předsálí k neformálnímu setkání.

Poté se většina přítomných přesunula na Olšanské hřbitovy k pietnímu aktu u hrobu generála Karla Klapálka, který zahájil trubač AČR třikrát zatroubením signálu „Pozor“. Následovalo kladení květinových darů k hrobu gen. Klapálka, u kterého stáli čestnou stráž jak členové čestné stráže AČR, tak bratři v dobových uniformách s praporem ČsOL. Tajemník ČsOL br. Jiří Filip přivítal přítomné hosty a vyzval br. genmjr. Miloslava Masopusta ke krátké vzpomínce na gen. Klapálka. Pietní akt zakončil trubač troubením „Večerky“, během které přítomní minutou ticha uctili památku armádního generála Karla Klapálka.

text a foto: ses. Marcela Volfová