SILVER A v paměti tří generací 2017

17. 1. 2017

V letošním roce si budeme připomínat 75. výročí vojenské operace ANTHROPOID. Českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík byli vysazeni na území protektorátu z britského letounu Halifax v noci z 28. na 29. prosince 1941. Vysláni byli z Anglie na základě rozhodnutí československé exilové vlády v Londýně. Jejich úkolem bylo zlikvidovat zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, třetího muže nacistické říše. 

Paraskupina SILVER A byla na území Protektorátu Čechy a Morava vysazena rovněž 29. prosince 1941 společně se skupinami ANTHROPOID a SILVER B. Úkolem SILVER A bylo zajistit radiové spojení mezi domácím a exilovým odbojem, vybudovat zpravodajskou síť a koordinovat domácí odboj. Dne 9. ledna 1942 bylo v 01:45 hodin zachyceno vojenskou radiovou ústřednou poblíž Londýna prvé volání radiostanice LIBUŠE, kterou obsluhoval Jiří Potůček, radista SILVER A. Jiřímu Potůčkovi se podařilo navázat spojení s Londýnem a udržovat ho po dobu více než pěti měsíců. SILVER A přímo spolupracoval s ANTHROPOIDEM a dalšími parašutisty při náletu na Škodovy závody v Plzni a podílel se na přípravě atentátu na Heydricha poskytováním radiového spojení. Němci popravili desítky přímých spolupracovníků SILVER A z Pardubicka a Červenokostelecka. Další tisíce obětí byly odvlečeny do koncentračních táborů, kde většina z nich zahynula. Bez pomoci a obětavosti těchto statečných vlastenců, by se atentát nikdy nemohl uskutečnit. Operace SILVER A se výrazně zapsala na provedení atentátu.

Dne 10. ledna 2017 se konalo deváté setkání věnované výsadku SILVER A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách s názvem SILVER A v pamětí tří generací, konané pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Vzpomínkové setkání začalo tradičně položením věnců a kytic na popravišti pardubického Zámečku. Toto nacistické popraviště se nachází na východním okraji Pardubic, zavražděno zde bylo 194 českých vlastenců, mezi nimi byli občané vyhlazené obce Ležáky a také ti, kteří pomohli výsadku SILVER A. Za ČsOL Kladno položila věnec předsedkyně Eva Armeanová, za ČsOL Pardubice delegace v čele se Sylvou Tůmovou, za Lidice starostka obce Veronika Kellerová a Pavel Horešovký za ČSBS Lidice. Po skončení pietního aktu byla minutou ticha uctěna památka popravených. Následovalo vystoupení místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské a primátora města Pardubic Martina Charváta. Zazněla slova o významu této vzpomínky a bylo vyzdvihnuto hrdinství parašutistů a členů domácího odboje. Pietní akt byl ukončen státní hymnou a účastníci se přesunuli do hotelu Zlatá Štika, kde pokračoval další program.

Po přivítání hostů následovalo hudební vystoupení žesťového kvintetu Ústřední hudby AČR. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vyslovil přání, aby se našly finanční prostředky na opravu Larischovy vily, tedy pardubického Zámečku, který patří Československé obci legionářské. Cílem je vybudovat v důstojných prostorách muzeum heydrichiády. Na jeho slova navázal historik Jiří Kotyk, místopředseda Spolku Zámeček, poděkoval Františku Bobkovi, velmi si váží spolupráce s ČsOL. V loňském roce se konaly Dny otevřených dveří, které byly celkem úspěšné. Generální rekonstrukce si vyžádá finanční náklady, proto vyzval případné sponzory o podporu.

Po německé okupaci v roce 1939 se ze Zámečku stal vojenský objekt, ve kterém se usadil prapor záložního policejního pluku Böhmen, tzv. Schutzpolizei, který zde byl do roku 1944. Jednotka si v zámecké oboře zřídila cvičnou střelnici, která se za heydrichiády stala popravištěm gestapa, vybaveným třemi kůly. Od 3. června do 9. července 1942 zde byli vražděni čeští vlastenci. Popraviště přitom nevyužívala pouze pardubická služebna gestapa, nýbrž ještě expozitury v Hradci Králové a Kolíně. Těla popravených byla následně zpopelněna v pardubickém krematoriu a popel vysypán do řeky Labe.

Velitel Posádkového velitelství Praha plk. Milan Virt připomněl blížící se 100. výročí vzniku republiky a představil publikaci s názvem Historie a současnost čestné stráže Armády České republiky. Ukázku z knihy Ležáky a odboj ve východních Čechách procítěně přednesl herec Josef Somr.

Závěrečné vystoupení patřilo 98letému válečnému veteránovi Josefu Holcovi, který pozdravil všechny přítomné a zdůraznil, že i když se narodil v Polsku, později území Ukrajiny, cítí se být Čechem, což několikrát hrdě zdůraznil. I letos vyzval k tanci Miluši Horskou, odměněn byl potleskem všech přítomných. Před skončením setkání si přítomní prohlédli výstavu s názvem Populační politika v Protektorátu.

Vážíme si možnosti uctít památku těch, kteří za naši svobodu neváhali obětovat to nejcennější, svůj život. Jsme rádi, že se přátelsky setkáváme s ostatními účastníky. Rádi jsme si popovídali s paní Miluší Horskou, válečnými veterány Josefem Holcem, Vladimírem Bačou, Josefem Somrem a dalšími. Pozvání rádi přijmeme i v příštím roce. Poděkování patří pracovníkům Památníku Lidice i všem ostatním, kteří se na přípravě setkání podíleli. 

text: ses. Eva Armeanová

foto: br. Stanislav Pítr