Slavkovské memento 2017

13. 1. 2017

Zámek Slavkov spolu s Klubem autorů literatury faktu a Jednotou Československé obce legionářské Brno 2 vyhlašují literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol.

Témata: 

1. „Války – neválky“

Války: co předchází či předcházelo velkým válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě? Válečné konflikty v historii a dnes. Jakou knihu o válce jsem četl/a (referát, recenze, kritika), jaký film / dokument jsem viděl/a…

Neválky: větší či menší problémy ve vzájemných vztazích (ve škole, rodině, společnosti); boj proti společenským nešvarům (drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povolání, hubnutí, konec s kouřením apod.)

 

2. „Legionáři“

V původním (užším) významu se tak nazývali vojáci starověkého Říma (základem úspěchu byla disciplína, prohřešky byly velmi tvrdě trestány).
V širším slova smyslu je legionář člen jakékoli legie (např. Francouzská cizinecká legie, Španělská legie, Legie Condor atd.). V našem zorném poli jsou zcela jistě členové československých legií (jednotky zahraničního odboje Čechů a Slováků za první světové války).

2. července 1917 – 100. výročí bitvy u Zborova (první významné vystoupení čs. legií na východní frontě).

 

Literární soutěž: libovolný slohový útvar (referát, recenze, glosa, pojednání, povídka, pohádka, fejeton, interviev, sloupek, úvaha, dopis příteli, verše aj.) na daná témata do pěti stran formátu A4 (v elektronické formě – e-mailem nebo na libovolném nosiči)

Soutěž má dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.

Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstupenky do zámku ve Slavkově u Brna, volné vstupenky na Letní filmový festival ve Slavkově u Brna, diplomy aj.

Uzávěrka odevzdání prací: 17. 3. 2017

(slavnostní vyhodnocení se koná 26. 4. 2017)

 

Všechny odevzdané práce bude hodnotit komise, složená ze spisovatelů Klubu autorů literatury faktu. Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni na slavnostním vyhlášení akce dne 26. 4. 2017 za přítomnosti médií, zástupců města Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace.

Práce zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu: blazek@zamek-slavkov.cz (případné též klasickou poštou, ale na libovolném elektronickém nosiči, nikoli tištěné)

 

Děkuji a těším se na spolupráci

Mgr. Jiří Blažek, Zámek Slavkov – Austerlitz

tel.: 724 924 817