Slavnosti svobody v Plzni za přítomnosti ČsOL

20. 5. 2017

První májové dny neodmyslitelně patří oslavám konce druhé světové války a nejinak tomu bylo i letos v Plzni, kde se konaly již tradiční Slavnosti Svobody. Program nabídl mnoho nového, ale i návrat k zaběhlým zvyklostem. Do části programu se zapojili také členové Československé obce legionářské. 

Letošní 27. ročník Slavností svobody probíhal od pátku 5. května do pondělí 8. května. Mezi tradiční a nejvýznamnější hosty patřili i letos váleční veteráni jak ze Spojených států amerických, tak i z Belgie a v menší míře i čeští veteráni a pamětníci.

Již během týdne připravovali členové klubů vojenské historie svá vojenská ležení, aby se do nich mohli již v pátek 5. května ráno podívat první nedočkaví návštěvníci. Americký vojenský tábor 16. obrněné divize, jejíž členové jako první před 72 lety poprvé vstoupili do Plzně, byl pro návštěvníky připraven v tradiční lokalitě za obchodním centrem Plaza. Program ale probíhal také v Křižíkových sadech, kde vyrostl tábor 2. pěší divize. Byl součástí projektu Plzeň 1945, který představuje také život civilistů během válečných let, a na kterém se pravidelně podílejí také členové ČsOL.

Hlavní páteční program patřil zejména pietním aktům. Od 15. hodiny se pietní akt konal na náměstí Míru, kde příchozí vzpomínali na bojovníky a oběti světových válek, zejména pak na padlé Plzeňany v květnovém povstání roku 1945. Následoval pietní akt na Chodském náměstí u památníku americké 2. pěší divize. U tohoto pomníku promluvil i Earl Ingram, jeden z amerických válečných veteránů, který se podílel na osvobození jihozápadních Čech. Následovala vzpomínka na vojáky americké 16. obrněné divize a na příslušníky československého západního zahraničního odboje v Husově ulici.

V sobotu 6. května se uskutečnila tradiční vzpomínková akce nazvaná „Díky, Ameriko!“, která se již druhým rokem konala u pomníku generála G. S. Pattona na terasách pod divadlem J. K. Tyla. Členové plzeňské jednoty ČsOL se pietního aktu zúčastnili také v historických uniformách v roli čestné stráže.

V rámci projektu Plzeň 1945 se na pódiu v Křižíkových sadech od 11 hodin rozběhla série scének s komentářem, později se zde ještě odehrála prezentace vojenských stejnokrojů a kulturní program uzavřela kapela The Dixie Hot Licks. Po celý den mohli návštěvníci vidět již zmíněný dobový vojenský tábor. Nebyla zde nouze o náhodně sehrané scénky zatýkání, či přesun a následné kontroly německých zajatců.

Nedělní ráno se neslo ve velkém ruchu amerických vojáků a burácení motorů jejich historických vozidel. To byla předzvěst začátku akce známé jako „Convoy of Liberty“, která se po roční odmlce znovu zařadila do programu Slavností svobody. Start byl naplánován na 11 hodin v Sukově ulici, kde se již od ranních hodin řadila vojenská technika, jež měla projet od předměstí Bory po Klatovské ulici směrem do centra, kde měla část kolony skončit na náměstí Republiky. Na jejich cestě lemované nadšenými návštěvníky „doprovodily“ vojenský historický konvoj i stíhačky AČR, které dvakrát přeletěly nad hlavami všech zúčastněných.

Program projektu Plzeň 1945 pak nabídl návštěvníkům reprízu přehlídky dobové módy, koncert kapely Swing Melody Ostrov a jedinečnou atmosféru pomohly dotvořit také krojované děti z folklórních souborů Mladinka a Světlovánek.

Poslední den Slavností svobody měl na programu rovněž soutěž „Anthropoid“, určenou pro děti od 3 do 15 let, která připomněla významné 75. výročí atentátu na R. Heydricha. Během této soutěže děti prošly osmi stanovišti rozmístěnými v centru Plzně, v nichž musely prokázat nejen fyzické, ale i vědomostní dovednosti. Na zdárný průběh soutěže dohlíželi i někteří členové plzeňské jednoty ČsOL.

Dle vysoké návštěvnosti a usměvavých tváří, zejména dětí a pamětníků, lze soudit, že letošní Slavnosti svobody dostály své pověsti a důstojně připomenuly konec 2. světové války a její oběti. Pro zachování historické paměti a odkazu se již nyní organizátoři projektu Plzeň 1945, stejně tak jako členové dalších spolků a institucí, pozvolna připravují na další ročník.

text: br. Viktor Šimek

foto: Roman Muchka (MMP)