Slavnostní večer v Českém Krumlově

30. 11. 2017

Setkání válečných veteránů s veřejností v Českém Krumlově má patnáctiletou tradici založenou na setkávání kamarádů, válečných veteránů, především z válečného konfliktu ze zemí bývalé Jugoslávie, Iráku a Afganistanu, členů Československé obce legionářské, rodinných příslušníků a široké veřejnosti. Tento společenský večer je kulturním místem setkání všech těchto zmíněných lidí spojujících obrana demokratických principů naší země. 

Slavnostní večer se konal ve zcela zaplněné Jízdárně Státního hradu a zámku v Českém Krumlově dne 11. listopadu 2017. Pořadately večera byly Jednota ČsOL v Boleticích „mjr. i. m. Václava Vokurky“ a Vojenský útvar Boletice. Cílem plesu byla propagace Československé obce legionářské a její ideové cíle státotvorné organizace. Dalším cílem bylo setkání válečných veteránů z různých, především novodobých, válečných konfliktů a pozorovatelských misí. V rámci programu vystoupil mimo jiné VUS Ondráš, Panorama Band, ale také soubory historického tance Chorea historica a historického šermu Maledictus.

br. Ivan Novotný