Slavnostní večer v tarnopolském divadle Tarase Ševčenka

10. 7. 2017

V předvečer 100. výročí bitvy u Zborova se v sobotu 1. července konal slavnostní program v tarnopolském Akademickém činoherním divadle Tarase Ševčenka, který za přítomnosti předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka zahájil předseda ČsOL br. Pavel Budinský. 

První částí programu byla premiéra divadelní hry Zborov aneb Hrdinové bez patosu. Inscenaci předvedl soubor Divadýlka na dlani z Mladé Boleslavi, který nastudoval text z pera svého principála Petra Matouška. Ten si také sám ve hře zahrál v roli svérázného čs. legionáře Houžvičky, který nejednou přidělal vrásky svému veliteli praporčíku Švecovi. Ve třech aktech hry nechyběl humor ani akce. Diváci se v prvním obraze seznámili s jednotlivými aktéry tak, jak přicházeli na ubikaci, kde se dozvěděli, že se zanedlouho přesune celá brigáda ke Zborovu. V druhém obraze již měli za úkol zpevnit celý úsek fronty, který byl čs. jednotkám svěřen. Jednotlivé části hry byly odděleny emotivním zpěvem za doprovodu harmoniky. Poslední scénou hra vyvrcholila samotným útokem ze zákopů, po kterém následovala recitace závěru Medkova Zborova. Premiéra slavila úspěch, což doložilo diváky vyžádaných pět děkování souboru a spontánní výkřiky „Bravo!“

Po krátké přestávce program pokračoval koncertem Ústřední hudby AČR, na který zavítali u ukrajinští hosté z řad samosprávy a veřejného života. Na úvod zazněly státní hymny České a Slovenské republiky a Ukrajiny v podání operního pěvce Libora Nováka. Po uvítání vzácných hostů vystoupili se svými zdravicemi předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, gubernátor Ternopilské oblasti Stepan Barna, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR genpor. Jiří Baloun a předseda ČsOL br. Pavel Budinský. Předseda ČsOL spolu s předsedou dolní komory českého parlamentu poté předali Pamětní medaile ČsOL gubernátoru Stepanu Barnovi, předsedovi fondu VIZA Volodymyru Čubirkovi, velvyslanci ČR na Ukrajině Radku Matulovi, generálnímu konzulovi Českého velvyslanectví ve Lvově Pavlu Peškovi a Milanu Bachanovi z Ministerstva obrany ČR. Poté již se rozezněly žánrově pestré skladby v podání Brass bandu Ústřední hudby AČR pod vedením šéfdirigenta pplk. Jaroslava Šípa. Slavnostním večerem v tarnopolském divadle se uzavřel sobotní program a očekávání účastníků Národní poutě se obrátilo k nadcházejícímu dni 100. výročí bitvy u Zborova.

text: br. Jiří Filip

foto: Pavlína Broumová