Slib žáků 1. ročníku

1. 11. 2017

V Moravské Třebové se již k tradičním akcím zařadil i slavnostní slib žáků 1. ročníku, který probíhá na náměstí T. G. Masaryka. V letošním roce se dnem D stal pátek 22. září, kdy 124 žáků 1. ročníků jednohlasně proneslo „Tak slibujeme“. 

Celý den se nesl ve slavnostní náladě. Do školy se sjeli rodiče, příbuzní a kamarádi, kteří chtěli být při tomto významném kroku v životě žáka vojenské školy. Výjimečnost podtrhla i přítomnost významných hostů. V letošním roce to byl generálporučík Miroslav Žižka – absolvent školy, ředitel odboru vzdělávací politiky Václav Krška, generálmajor Jaromír Šebesta, armádní generál v záloze Jiří Šedivý – také absolvent vojenské školy, za Československou obec legionářskou člena Předsednictva Republikového výboru podplukovník v záloze František Bobek, starosta města Miloš Izák a další významní zástupci útvarů a zařízení AČR. Důležitá byla i účast dalších členů Československé obce legionářské a válečných veteránů.  

V 9:00 hodin začíná pietní akt u památníku v areálu školy. Po jeho skončení se celý průvod přesunul od areálu školy do přilehlé Bránské ulice. S úderem desáté na radničních hodinách začínal samotný slavnostní slib. Jednotlivé čety v čele s bojovým praporem napochodovaly na náměstí, přítomní hosté ve svých projevech povzbuzují žáky. Armádní generál v záloze Jiří Šedivý říká: „Každý si volí svoji cestu. I já stál na stejném místě jako vy a měl vše před sebou.“

Velitel školy zdůraznil vážnost slibu: „Jak již bývá tradicí, při příležitosti provedení slavnostního slibu, schází se zde tři generace vojáků, občanů a studentů.“ Následovalo, to na co všichni čekali –  složení slibu, který žákyně Kristina Vaňková přečetla a všichni sborově pronesli „Tak slibujeme.“ Zazněla státní hymna a slavnostní pochod s přeletem bojového vrtulníku celou událost ukončil. Tento den je jen první zdolaná překážka v cestě za úspěšným ukončením studia.

text a foto: Lucie Vašáková