Třinec se poklonil obětem druhé světové války

19. 5. 2017

Pietním aktem uctil Třinec v pátek 5. května 2017 památku obětí druhé světové války. Starostka Věra Palkovská společně se členy Jednoty Československé obce legionářské ve Frýdku-Místeku, Českého svazu bojovníků za svobodu, s dětmi z třineckých základních škol a dalšími občany položili věnec a kytice jako výraz úcty a poděkování obětem fašismu u památníku na ústředním třineckém hřbitově na Folvarku. Všichni zúčastnění si zároveň tímto aktem připomněli 72. výročí osvobození města od nacismu.

„Chtěla bych vyjádřit respekt a úctu všem hrdinům a statečným občanům našeho města, kteří se zasloužili o svobodu naší vlasti. Velmi si vážíme našich spoluobčanů, kteří za války položili vlastní životy, abychom my mohli žít ve svobodné zemi. Vysoce si ceníme činů a výjimečné odvahy, kterou v boji proti nacismu prokázali,“ uvedla během pietního aktu starostka města Věra Palkovská.

Rekonstruovaný památník byl slavnostně odhalen v září 2004, po jeho rekonstrukci, na hřbitově Lyžbice (Folvark). Je zde zapsáno 322 jmen a na další pamětní desce umístěné na „hlavním“ soklu jsou jména 59 sovětských vojáků z původního pomníku (obětí i pracovního tábora Borek).

Památník je tvořen 381 částmi. Každá tato část odpovídá jednomu konkrétnímu člověku. Základním parametrem se stala časová osa, která znázorňuje délku života jednotlivých lidí.

text a foto: br. Teodor Hybler