Týden v Debrecínu

28. 11. 2017

Ve dnech 25.–29. září 2017 se žáci Vojenské střední školy Ministerstva obrany ČR z Moravské Třebové zúčastnili exkurze ve Vojenské střední škole Károlye Kratochvíla v maďarském Debrecínu. Naši cestu jsme započali v pondělí ve 04.30 hod. budíčkem, připravili jsme se a s odbytím 5. hodiny jsme se vydali na cestu. Po únavné cestě a za pomocí příslušníků vojenské dopravní policie jsme se dostali do Budapešti, konkrétně na návrší Budínského hradu. 

Tam na nás čekal již zástupce Ministerstva obrany spolu s ředitelem VSŠ KK, kteří nás provedli po hradě a jeho okolí, kde jsme měli možnost spatřit i střídání stráží u sídla prezidenta republiky. Po té jsme se opět s doprovodem vojenské dopravní policie přesunuli k budově Parlamentu, který se nachází na levém břehu druhé nejdelší řeky Evropy. Po procházce kolem této honosné budovy a zhlédnutí dalšího střídání stráží, tentokrát příslušníků Stráže koruny přímo před budovou Parlamentu u nejvýznamnější státní vlajky Maďarska, jsme se sešli s naší průvodkyní, která nás budovou Parlamentu provedla a svým poutavým výkladem v angličtině obohatila. V expozici Parlamentu jsme mimo jiné mohli vidět i korunovační klenoty Maďarska. Po prohlídce jsme se přesunuli do areálu Ministerstva obrany, kde jsme měli tu čest se seznámit s ředitelem odboru koordinace společenských vztahů plukovníkem Pappem a vyslechnout jeho zdravici. Po té  jsme za houkajícím vozidlem vojenských policistů, který nám uvolňoval jinak přecpané ulice, opustili hlavní město Maďarska a spěchali do jeho druhého největšího města Debrecínu. Při příjezdu a po večeři jsme byli vřele přivítáni, rozděleni na pokoje k tamějším studentům a tím náš první den skončil.

Následoval však nový den a s ním i nové zážitky. Dopoledne nás čekal nástup školy se slavnostním vztyčením státních vlajek a výstřely z děla, které zajistili členové místního klubu vojenské historie. Poté následovala prohlídka školy s ukázkami výukových prostor, knihovny, ale také praktických ukázek žáků. Po obědě jsme vyrazili do centra Debrecínu, kde jsme navštívili Velký kostel dominující náměstí, z jehož vyhlídky jsme měli toto dvousettisícové město jako na dlani. Dále jsme navštívili dvě muzea. První muzeum nám osvětlilo mnoho momentů z maďarské, ale i české historie. Expozice druhého muzea se týkala tří obrovských světoznámých obrazů malíře Mihálye Munkácsyho, které byly dynamicky nasvěcovány a tím vznikla nezapomenutelná světelná show doprovázena hudbou. Dále pak jsme viděli expozici zbraní z dávných dob. Po krátkém rozchodu jsme ukončili naší první návštěvu centra tohoto překrásného města. Po večeři jsme se všichni přesunuli do tělocvičny školy, kde jsme ve smíšených družstvech s našimi maďarskými přáteli absolvovali 11 disciplín, které utužily naše vztahy a velmi jsme si to všichni užili.

Další den jsme se přesunuli do kasáren hned vedle vojenské školy, kde se nachází 5. brigáda Istvána Bocskayho. Tam nás přivítal zástupce velitele brigády plukovník Lippai a dále nás čekala, jak beseda s velitelem 25. průzkumného praporu podplukovníkem Hajnalem, tak statické ukázky techniky a výzbroje, kterou maďarská armáda používá. Po návratu do školy již byla přichystaná střelecká soutěž, kde jsme se utkali s žáky z partnerské školy ve střelbě ze vzduchové pušky. V soutěži nešlo tolik o to, kdo zvítězí, ale znovu o utužení vzájemných vztahů. Odpoledne jsme se vydali na místní vojenský hřbitov, kde je pochováno i mnoho vojáků české a moravské národnosti, kteří padli ve Velké válce. Vykonali jsme zde krátký pietní akt a za pomoci maďarských přátel jsme zrenovovali hroby i náhrobky padlých. Večer se konal zápas ve futsale, který družstvo naší školy ovládlo v poměru 9:6. Celý zápas se nesl, jako všechny aktivity, v přátelské duchu a všichni zúčastnění si ho užili.

Následoval čtvrtek, poslední den plný zážitků. Ráno jsme se vydali k tamější univerzitě. Budova univerzity a její okolí bylo dechberoucí. Po krátké prohlídce jsme se vydali do přiléhajícího parku. Odpoledne jsme se opět vydali do centra Debrecínu, kde jsme se na půdě radnice setkali s místostarostkou města, která nás svojí prezentací přednesené v angličtině seznámila s historií i současností města. Po té jsme měli čas na samostatné procházky po městě. Večer jsme znovu vyrazili do města, tentokrát už i s našimi maďarskými přáteli. Prezentace města jejich očima byla k nezaplacení.

Následoval poslední den. Na nástupu byly slavnostně staženy obě státní vlajky. Po krátkém závěrečném setkání s panem Gáborem Berkeczem ředitelem školy nám pan ředitel předal tašku s upomínkovými předměty. Panu řediteli a jeho škole jsme poděkovali a místnost jsme opustili po dlouhém potlesku. Rozloučili se s našimi přáteli a vydali se na cestu domů. Při zpáteční cestě jsme ještě stihli udělat odbočku a zastavili se u Vodního díla Gabčíkovo na Slovensku.

Závěrem bych chtěl říct, že celá exkurze se nesla v přátelském a pohodovém duchu a všichni jsme si ji moc užili.

text a foto: Pavel Mikule (žák 4. ročníku)