Uctění památky válečných veteránů v Písku

20. 11. 2017

V pátek 10. listopadu 2017 v 11.00 hod. se na Lesním hřbitově v Písku konala pietní vzpomínková akce ke Dni válečných veteránů. Akci pořádalo město Písek spolu s partnery projektu Město Písek nejen 45, mezi něž patří i písecká legionářská jednota. 

Pořadatelé střídají místa pietních akcí, letos se konala právě na Lesním hřbitově. Akce se spolu s pořádajícími spolky zúčastnila občanská veřejnost, zastupitelé města Písku včele se starostkou Evou Vanžurovou, poslankyní PSP ČR Radkou Maxovou a senátorem Pavlem Větrovským. Pietní akce se zúčastnili také žáci sedmi píseckých škol. Pietní akci zahájil Zdeněk Říha z jednoty Písek, který akci moderoval spolu s Jaroslavem Pospíšilem. Po zaznění Československé hymny v podání pěveckého sboru pod vedením Radky Kysilkové k přítomným promluvila starostka Eva Vanžurová, následně pak poslankyně Radka Maxová, báseň Na polích flanderských přednesl žák školy T. G. Masaryka v Písku Martin Plaček a báseň Lodička student Ondřej Peleška. Duchovní slovo k přítomným přednesl farář církve Československé husitské pan Michael Štojdl. Modlitbu za padlé přednesl Martin Lanc. Následovalo uctění padlých položením věnců a květin. Na závěr pietního aktu zazněla večerka v podání trubače Oldřicha Kubáčka z Umělecké školy Otakara Ševčíka v Písku. Po pietní akci následovalo přátelské setkání.

Pietní vzpomínková akce se vydařil, a byla důstojným připomenutím Dne válečných veteránů. Poděkování patří všem organizátorům, účastníkům pietní akce, vojákům AČR ze strakonické posádky a hasičům z HZS Písek, kteří zajistili čestnou stráž. 

br. Zdeněk Říha