V Orlové uctili památku padlých legionářů

25. 1. 2017

V mrazivé čtvrteční odpoledne 20. ledna 2017, se u Pomníku padlým za Těšínsko sešlo několik desítek občanů města Orlová, představitelé města, představitelé Muzea Těšínska, děti ze základních škol, členové Československé obce legionářské, Čs. obce dělostřelecké, Sokola a klubů vojenské historie, aby uctili památku čs. legionářů, kteří padli v tzv. Sedmidenní válce v roce 1919. 

Historik Muzea Těšínska PhDr. David Pindur ve svém vystoupení připomněl, že: „Příčinou krátkého ozbrojeného konfliktu byly státoprávní nároky nástupnických států Československa a Polska na historické území Těšínska po rozpadu Rakousko-Uherska.“
Starosta města Orlové následně poukázal na hrdinství čs. legionářů a zdůraznil jejich odkaz pro dnešek

Hlavním organizátorem pietního aktu byla ČsOL jednota Ostrava a Čs. obec dělostřelecká. Ing. Jiří Bilský připomněl, že právě dnešní mladí lidé by si měli uvědomit, že vlast, ve které žijí, není samozřejmostí, že čs. legionáři, kteří zde jsou pochováni, položili život za dnešní hranici naší země a to je třeba stále připomínat.

Připomeňme, že Pomník padlým za Těšínsko, na katolickém hřbitově v Orlové, nese jména obětí z řad čs. vojáků i civilního obyvatelstva, kteří přišli o život v letech 1919-1920 v období československo-polského sporu o Těšínsko. Vedle zakladatele Československého dobrovolnického sboru v Itálii Jana Čapka, který padl v Itálii 17. července 1918 a jehož ostatky byly červenci 1922 exhumovány a převezeny do Orlové, je tak na orlovském hřbitově pochováno celkem 55 mužů, kteří přišli o život v bojích o Těšínsko nebo v době plebiscitních příprav. Z toho bylo 10 mužů z 21. čs. střeleckého pluku francouzských legií, jeden z 22. čs. střeleckého pluku francouzských legií a čtyři z 35. pěšího pluku italských legií. V době plebiscitních příprav byli zavražděni jeden italský a jeden ruský legionář. Vedle vojáků nalezneme na pomníku také jména obětí z řad četnictva i civilního obyvatelstva.

Za zvuků Husitského chorálu účastníci pietního aktu položili k Pomníku věnce a kytice. Poté zazněla česká a slovenská hymna, kterou zazpívali orlovští studenti a přítomní zapálením svíček a minutou ticha uctili památku padlých.

text a foto: br. Petr Majer