V Třinci oslavili Den válečných veteránů

16. 11. 2017

Město Třinec si v pátek 10. listopadu připomnělo společně s členy Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu Den válečných veteránů. Podobně jako v předchozích letech se dostalo hrdinům z druhé světové války oficiálního přijetí na třinecké radnici. „Považujeme za velmi důležité připomínat si zásluhy válečných veteránů a vzpomínat na chrabrost lidí, kteří položili život za naši svobodu. Fakta z minulosti nám pomáhají uvědomovat si, že svoboda a mír není v dnešní složité době samozřejmostí, o to více je třeba si je chránit. Kromě rodiny a zdraví je to to nejcennější, co máme,“ řekla mimo jiné starostka Věra Palkovská. 

Předseda Jednoty ČsOL ve Frýdku-Místku plk v. v. Petr Majer poděkoval jménem všech přítomných městu Třinec, paní starostce Věře Palkovské, zastupitelům, pracovníkům odboru školství, kultury a tělovýchovy za péči, kterou věnují válečným veteránům a péči, kterou vynakládají na obnovu a údržbu pomníků, památníků, válečných hrobů a pamětních desek na území města.

Starostka Třince paní Věra Palkovská předala pamětní medaili města Třince paní Ireně Sikorové Nožkové za vstřícný přístup, porozumění a osobní angažovanost ve snaze pomoci válečným veteránům.

Paní Irena Sikorová Nožková zastává funkci nemocniční ombudsmanky v Nemocnici Třinec. „Paní Nožková si bezděčně a bez afektu uvědomuje náš občanský dluh válečným veteránům za jejich odvahu a hrdinství a dokazuje svůj postoj nevšední vstřícností a snahou pomoci,“ uvedl k ocenění terénní pracovník, který válečné veterány pravidelně navštěvuje, Petr Radina.

Poté vystoupil s krátkou vzpomínkou na válečná léta 1944–1945 kapitán ve výslužbě Antonín Prokesz, který se účastnil bojů u přístavního města Dunkerque v Normandii. Připomněl úspěšný útok na německé pozice dne 28. října 1944, v den státního svátku ČSR: „V sobotu ráno tohoto dne v 6.30 hod. vniklo uskupení motopraporu a části brigádní štábní roty do předsunutých nepřátelských postavení, zničila protivníka a vrátila se na své původní pozice. V 9.00 hod. vyrazila pěchota podporováná jednadvaceti tanky k útoku. Při útoku byl zlikvidován německý pěší prapor ‚Einheit Walter‘. Při této úspěšné akci našich vojáků bylo zabito 200 nepřátelských vojáků a zajato pět důstojníků a 364 německých vojáků. Naše ztráty činily: 11 mrtvých, 36 raněných a čtyři byli nezvěstní,“ uvedl Antonín Prokesz. Na setkání byl přítomen jeho bratr Jan Prokesz a také plk. v. v. Adolf Kaleta, oba přímí účastníci toho boje.

Po oficiální části v prostorách radnice se vedení města vydalo uctít památku válečných hrdinů na centrální hřbitov na Folvarku k pomníku obětem druhé světové války. Památce válečných veteránů se společně s vedením města přišli poklonit i žáci z třineckých základních škol.

br. Teodor Hybler