Váleční veteráni se sešli s náměstkyní Netolickou i náčelníkem Generálního štábu

30. 11. 2017

Váleční veteráni se ve středu 29. listopadu v pražském hotelu DAP slavnostně setkali s představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR. Akci pořádalo vedení Československé obce legionářské. 

Příležitost k setkání využila také náměstkyně sekce právní MO Alena Netolická, náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář a další hosté. Náměstkyně ministra obrany všem válečným veteránům ještě před adventem popřála hodně zdraví a vyjádřila přání sejít se opět za rok.

„Patří vám velké poděkování za to, že z vašich zkušeností může čerpat dnešní Armáda České republiky a že také může stavět na symbolech, které jste nesli po celou dobu bojů za svobodu vlasti,“ uvedl arm. gen. Josef Bečvář. Následně všem popřál šťastné Vánoce a pevné zdraví do nového roku.

Poté Čestným odznakem Za zásluhy II. stupně ocenil kapitána v záloze Milana Mojžíše, tajemníka Československé obce legionářské, který se ve volném čase věnuje přípravě na obranu vlasti v řadách jednotky aktivní zálohy.

Ocenění za vynikající spolupráci převzali od generálmajora Emila Bočka a brigádního generála Václava Kuchynky pozvaní hosté, mezi nimiž byli někdejší ministr obchodu a průmyslu Miroslav Grégr, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky genmjr. Jan Kaše či plukovník Michal Burian z Vojenského historického ústavu (VHÚ).

Ředitel Vojenského historického ústavu plukovník Aleš Knížek využil této příležitosti, aby mimořádně předal pamětní medaili třem osobnostem, které s VHÚ dlouhodobě spolupracují. Mezi oceněnými byl i pplk. v z. Jaroslav Kulíšek, bývalý vojenský pozorovatel OSN v Gruzii.

Miroslav Šindelár, MO ČR