Vernisáž výstavy Slovácká brigáda v Mikulově

7. 11. 2017

Podvečer 30. října 2017 patřil v Mikulově Slovácké brigádě. Vernisáž výstavy Slovácká brigáda – Obrana hranic Československa 1918-1919 přilákala nejen odborníky, ale i zájemce o vojenskou historii z řad široké veřejnosti. Výstavu zahájily tóny lidové písně s vojenskou tematikou „Můj koníčku ryzovraný“ a proslovy ředitele Státního okresního archivu Břeclav se sídlem v Mikulově Dra. Miroslava Svobody a předsedy hodonínské jednoty ČsOL br. Lukáše Lexy. 

Výstava věnovaná největší dobrovolnické jednotce vzniklé těsně po 28. říjnu 1918 – Slovácké brigádě přináší nejenom spoustu poznatků o jejím vzniku a působení v bojích o československé pohraničí, Těšínsko nebo Slovensko, ale ukazuje také řadu cenných exponátů. Mezi nejzajímavější můžeme řadit originální prapor sdružení dobrovolců bývalé Slovácké brigády z Lanžhota, situační mapy popisující obsazení Mikulova Slováckou brigádou nebo deník bojové činnosti V. polního praporu. Kromě archiválií mohou návštěvníci vidět řadu dobových fotografií, vojenskou výstroj nebo výzbroj a samozřejmě také stejnokroje Slovácké brigády. Nedílnou součástí výstavy jsou panely výstavy Obrana hranic Československa 1918-1919, která vznikla péčí ČsOL a projektu Legie 100. Výstava je v budově okresního archivu v Mikulově volně ke zhlédnutí v pracovní dny až do 16. prosince 2017 – dne 99. výročí obsazení Mikulova Slováckou brigádou.

Závěrem bych rád vyslovil poděkování zaměstnancům okresního archivu v Mikulově za poskytnutí prostor a velmi vstřícnou spolupráci při přípravě výstavy. Za zapůjčení cenných a zajímavých exponátů děkujeme Vojenskému historickému archivu v Praze, Státnímu okresnímu archivu v Hodoníně, Moravskému zemskému archivu v Brně, muzeu v Lanžhotě, br. Jiřímu Charfreitagovi a br. Petru Trčkovi. Velký dík patří také členům KVH Slovácko, jmenovitě Vojtěchu Hadašovi, který vernisáž doprovodil na akordeon ve stejnokroji čs. legionáře v Rusku, a br. Jindřichu Jeřábkovi, jenž zobrazil čs. legionáře v Itálii. Toto symbolické propojení vojáků Slovácké brigády a čs. legionářů má své kořeny již v historii. Velitel brigády ji dle vlastních slov tvořil jako „domácí legii“, která má kráčet ve šlépějích hrdinských činů čs. legií na frontách první světové války.

Byť se Slovácká brigáda skládala z velké části z mužů, kteří setrvali v řadách rakousko-uherské armády až do konce první světové války, právě vstupem do této jednotky a přísahou nové republice její příslušníci potvrdili souhlas se vznikem nového státu a legitimitou Československa.

text: br. Lukáš Lexa

foto: br. Lukáš Lexa, Václav Hortvík