Vojenský den 2017

12. 9. 2017

V sobotu 2. září 2017 se uskutečnil 5. ročník akce vojenský den ve skanzenu v jihomoravské Strážnici. Hlavními body programu se staly dvě bojové ukázky připomínající 100. výročí bitev u Zborova a Kobaridu. 

Tento program byl doplněn o dynamické ukázky výcviku legionářských úderníků, rakousko-uherských sturmtruppen a jezdectva. Naučnou část programu tvořily také přednášky o historii čs. legií, bitvě u Zborova nebo vlivu Sokola na formování čs. legií. Oddechovou a líbivou část programu ztvárnily dámy v dobových šatech v rámci módní přehlídky. Návštěvníkům se představily dobové tábory zúčastněných armád, ale i sokolské artefakty nebo stánky prezentující činnost Čs. obce legionářské a jiných spolků. Akci navštívilo i přes nejisté počasí více než 800 návštěvníků a v roli účinkujících se zapojilo přes 100 osob.

text a foto: br. Lukáš Lexa