Výstava „Krev legionáře“

20. 2. 2017

Mezi 5. prosincem 2016 a 6. lednem 2017 proběhla v prostorách kyjovské Čajovny & Galerie a městského kulturního střediska výstava, zabývající se osudy legionářů pocházejících z Kyjovska. 

Oblast okolo této obce uprostřed okresu Hodonín je na účastníky prvního odboje více než bohatá, proto nebylo těžké sehnat materiály, ani konkrétní osoby, kterým by byla věnována zmínka. Krom toho jsem si také zapůjčil doprovodné exponáty od bratrů z KVH Slovácko a Jednoty ČSOL v Hodoníně.

V centru všech mužů, které jsem pro výstavu vybral (bylo jich celkem třináct), byl můj prapraděd Josef Střebovský, ruský legionář a rodák z vesnice Žeravice. Právě ze zpracovávání jeho osudů v průběhu první světové války a sibiřské anabáze vzešel nápad uspořádat tuto expozici. Mohu říci, že její průběh má očekávání více než naplnil.

Už úvodní vernisáž se těšila, s přihlédnutím ke komornosti výstavy, hojnému zájmu. Dorazilo okolo třiceti lidí – ředitelka místní knihovny, několik potomků Josefa Střebovského (jehož příběhu byla věnována valná část tohoto slavnostního zahájení), ředitel vlkošského Military muzea generála Sergěje Jana Ingra br. Petr Něnička a mnozí další.

Mimo to se účastnili také zástupci místních médií – Hodonínského deníku Rovnost a Televize Slovácko. Díky nim pak byla celá akce zpopularizována a přišlo si ji prohlédnout přes sto lidí.

Výsledkem pak bylo splnění jednoho z hlavních cílů, který jsem si ohledně výstavy vytyčil. Už další den se na mne totiž začali obracet lidé s tím, abych jim pomohl najít informace o jejich předcích – legionářích.

A právě toho jsem si přál dosáhnout, neboť když se nepokusíme zkoumat a zaznamenat příběhy obyčejných legionářů my teď, později už to nejspíše nebude možné. A ano, naši předkové většinou nebyli Lužové, Vojcechovští nebo Ingrové. Nebyli to možná muži, kteří později zásadně hýbali dějinami Československa, ale byly to právě desetitisíce těchto „obyčejných“ legionářů, kteří byli ochotni riskovat pro to, v co věřili, a kteří v mrazech Sibiře, alpských průsmycích, či zákopech Francie vybojovali náš svobodný, demokratický stát.

Ani jejich jména nesmějí být zapomenuta.

text: br. Jakub Novák

foto: Hodonínský deník Rovnost