Výstava „Roky bojov, obetí a nádejí“ vo Vranove nad Topľou

27. 2. 2017

Po Humennom sa výstava Nadácie M. R. Štefánika v Bratislave a Ústavu politických vied SAV v Bratislave k 100. výročiu čs. légií a vzniku Československa presunula do Vranova nad Topľou, kde sa uskutočnila vernisáž 21. februára 2017 v budove Gymnázia a Obchodnej akadémie na ulici Dr. Cyrila Daxnera. 

V rámci vernisáže sa k študentom prihovorili pani riaditeľka gymnázia PhDr. Zuzana Dragulová, PhD a zástupcovia mesta. Úvodné slovo o výstave mal zástupca oboch autorských organizácií PhDr. Ferdinand Vrábel, ktorý v závere odpovedal aj na otázky študentov.

O výstave priniesla zvukovú reportáž rozhlasová stanica RTVS Regina-východ, 22. februára 2017. Zvuk sa dá prehrať z rozhlasového archívu.

text a foto: br. Ferdinand Vrábel