Výstava „Zborov – 100. výročí bitvy“

21. 7. 2017

V rámci oslav 100. výročí bitvy u Zborova připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Národním muzeem výstavu, která se touto památnou bitvou zevrubně zabývá. 

V bojích milionových armád I. světové války byla bitva u Zborova nedůležitou epizodou, ale pro další vývoj čs. legií v Rusku měla význam přímo nedozírný. V letošním roce uplynulo již sto let od doby, kdy Českoslovenští dobrovolníci dostali poprvé v historii boje za samostatný stát příležitost vystoupit ve větším svazku a svou příležitost náležitě využili. Nečekaně úspěšná operace československé brigády u Zborova se setkala s uznáním ruského vrchního velení i vlády a zásadně změnila jejich dosavadní váhavý postoj k utváření nových čs. jednotek. Téměř okamžitě po bitvě padly všechny překážky pro jejich budování. Zborovská bitva, jež se odehrála 2. července 1917, však nebyla vybojována beze ztrát. Desítky československých legionářů položily ten den svoje životy v nelítostném boji na zborovských pláních. Jak probíhaly přípravy k boji, samotný útok čs. pluků nebo jak byli vystrojeni a vyzbrojeni českoslovenští legionáři, to všechno se dozvíte v nové výstavě Československé obce legionářské věnované právě této památné bitvě.

Již nyní můžete výstavu shlédnout v Národním památníku na Vítkově a při této příležitosti také navštívit Anabasi bezejmenných brášků Oty Matouška, která se nachází rovněž ve druhém patře. Výstava bude v prostorách památníku přístupna až do konce letošního roku. 

text a foto: br. Erik Štrégl