Vzpomínka na brigádu Jana Žižky

31. 10. 2017

Dne 27. října 2017 se v Hostěradicích-Míšovicích konalo společenské setkání u příležitosti 74. výročí založení I. československé brigády Jana Žižky z Trocnova v bývalé Jugoslávii. Program byl zahájen pietním aktem a položením věnců k památníku v Míšovicích a následně proběhlo setkání v Kulturním domě v Hostěradicích. 

Setkání se zúčastnili členové Jednoty ČsOL v Hostěradicích a Oblastní organizace ČSBS Znojmo. Při této příležitosti byly někteří členové jednoty Hostěradice oceněni vyznamenáním. Bratr Jaroslav Sitar obdržel záslužný kříž ČSBS, pamětní medaili při příležitosti 70. výročí vzniku Svazu národní revoluce obdrželi br. Václav Alexa, sestry Jiřina Brožová, Jiřina Ontlová, Emilie Košťáková a Marie Krejčová. 

br. František Skřivánek