Vzpomínka na Karla Bečváře, navigátora 311. čs. bombardovací perutě

14. 11. 2017

Na Den veteránů v sobotu 11. listopadu 2017 si v Blovicích na jižním Plzeňsku připomněli místního rodáka, jednoho z nejlepších navigátorů sloužícího během druhé světové války u naší 311. čs. bombardovací perutě – plukovníka in memoriam Karla Bečváře, DCF.  

Letošní  výročí 11. listopadu bylo obzvláště významné, jelikož uběhlo sto let od narození Karla Bečváře. Proto byly akce pořádané tento den věnované především jemu. Již od devíti hodin od rána probíhala na zámečku, v Muzeu jižního Plzeňska, jež bylo jedním z pořádajících subjektů celé akce, komentovaná výstava artefaktů – věcí denní potřeby, výstroje a uniforem letců. Tuto část si vzali pod ochranná křídla členové spolku letecké historie Čeští RAFÁci a KVH 276th Squadron. Na zámku byla též toho dne otevřena dlouhodobá výstava věnovaná jednak osobě plk. i. m. Karla Bečváře, DFC, a jednak letcům jižního Plzeňska. Tato výstava bude v muzeu návštěvníkům otevřená do 18. srpna 2018 – tedy do data výročí úmrtí během operačního letu tohoto navigátora. 

Od deseti hodin dopoledne proběhla přednáška pana Martina Marka o kolébce našeho letectví – tedy o letectvu legionářů během Velké války. 

Kolem 14. hodiny se sešlo několik desítek lidí u památníku blovickým letcům, na kterém jsou kromě jména Karla Bečváře také jména jeho dvou druhů ve zbrani – LAC Miroslava Drnka a Sgt. Václava Blahny. Sté výročí od narození uběhlo i pro Miroslava Drnka, který byl během vzpomínkové aktu také vzpomenout. Ani jeden z nich se domů po válce nevrátil. Pod patronací vedení města zde byl konán pietní akt za účasti pana starosty a místostarosty, zástupců armády, několika klubů vojenské historie a četné veřejnosti. Mezi hosty vzpomínkové akce byli také příbuzní Karla Bečváře – jmenovitě neteř pana plukovníka, paní Zinočka Homanová. 

Na zámku se od půl čtvrté také křtila kniha o tomto čs. letci, kterou napsal bratr Daniel Švec, člen plzeňské jednoty ČsOL. Kniha nese název „Jsme napadeni… Životní příběh navigátora 311. čs. bombardovací perutě Karla ‚Bimba‘ Bečváře, DFC.“ Slova „jsme napadeni“ bylo to poslední, co bylo z letounu KX-B, na kterém letěl se svými druhy, zachyceno. Kmotry publikace byla jednak paní Zinočka Homanová, dále Josef Koželuh, blovický historik, který se osudem Karla Bečváře dlouhodobě zabýval, a také paní Iveta Irvingová, dcera pilota 311. perutě generála Jana R. Irvinga. Kniha byla pokřtěna prstí pocházejících z několika, pro naše letectví významných, míst Anglie.

V samém závěru tohoto dne byla konána br. Danielem Švecem přednáška o našich letcích, kteří odcházeli bojovat pod vlajkou britského Královského letectva do Anglie především z Plzeňského kraje.

text: br. Daniel Švec

foto: Kateřina Bláhová