Vzpomínka na obránce hranic v Lužických horách

6. 11. 2017

V sobotu 23. září se v Lužických horách uskutečnilo tradiční vzpomínkové setkání, které připomnělo tragické události roku 1938. Je tomu již 14 let, kdy byl na hraničním přechodu z Dolní Světlé do saského Waltersdorfu vybudován Jednotou Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi pomník československých hraničářů. Pomník připomínající příslušníky Stráže obrany státu a finanční stráže. Pomník připomínající odhodlání a boj za demokratické a svobodné Československo. Pomník připomínající boj, který se na tomto místě odehrál před 79 lety. 

Každoroční vzpomínkové setkání pod taktovkou mladoboleslavské jednoty začalo i letos výstupem na horu Luž. Dopoledního výstupu se zúčastnily zhruba dvě desítky účastníků, mezi nimiž nechyběli dobově odění příslušníci finanční stráže, československé armády nebo četnictva, ale také potomci obránců hranic z Lužických hor v roce 1938. Na vrcholu Luže probíhalo nezbytné fotografování, ale i diskuse o historii a budoucnosti našeho státu.

Samotný odpolední ceremoniál začal ve 14 hodin u pomníku hraničářů. Důstojnou kulisu celé vzpomínce tvořili opět nejen dobově stejnokrojovaní příslušníci finanční stráže, armády a četnictva, ale také příslušníci Čestné jednotky Policie České republiky z Liberce a vojáci z Krajského vojenského velitelství Liberec. Je obzvláště chvályhodné, že současná policie ani armáda nezapomíná na své vlastní tradice, neboť četníci, policisté i vojáci bojovali v roce 1938 bok po boku s finančníky v jednotkách Stráže obrany státu.

Vlastní pietní akt zahájil záznam vyhlášení mobilizace, tedy stejné hlášení, které 23. září 1938 ve večerních hodinách vysílal i Československý rozhlas. Po signálu trubače „Nastoupeno“ přivítal přítomné předseda Jednoty br. Tomáš Pilvousek. Následně promluvil br. Jaroslav Beneš. Ve svém projevu přiblížil přítomným historické souvislosti a důvody našeho setkání. Připomněl i československou historickou zkušenost, která má přenosnost i do současnosti. Historickou část vzpomínky pak uzavřel br. Jan Juřena, který přednesl text pochvalného uznání, jenž zaslal všem příslušníkům Stráže obrany státu dne 25. listopadu 1938 ministr vnitra Jan Černý.

Vzpomínkový akt dále pokračoval položením věnců a kytic k pomníku a čtení několika desítek náhodně vybraných jmen padlých příslušníků finanční stráže v letech 1938–1939. Jména nakonec symbolicky zanikla v tónech vojenské večerky. Čestnou salvou jsme si opět připomněli obětí našich předků, které nesmí býti nikdy zapomenuty. Krátkou řeč následně pronesl zastupitel města České Lípy PhDr. Miroslav Hudec. Celý vzpomínkový akt byl zakončen tóny naší krásné Československé státní hymny, a to z originální nahrávky ze září 1938. S přítomnými se následně rozloučil předseda Jednoty br. Pilvousek a celý pietní akt ukončil vojenský signál „Odtroubeno“.

Vzpomínkového aktu se účastnil značný počet diváků. Těší nás, že mezi obecenstvem jsou každý rok přítomni i potomci příslušníků finanční stráže z Lužických hor. Jejich otcové a dědové bránili se zbraní v ruce svobodu předválečného a demokratického Československa.

Návštěvníkům byly dlouho před a také po celou dobu vzpomínkové akce k dispozici panely s informacemi o historii finanční stráže v Dolní Světlé a o historii místního celního úřadu. Významnou část informací tvořily dobové fotografie, často naprosto unikátní a doposud nezveřejněné. Stejně tak byly na místě i k dispozici publikace s tematikou historie československých ozbrojených sborů a armády, často regionálně zaměřených na Lužické hory. Může nás těšit, že většina publikací pocházela z pera členů mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské.

Letošní vzpomínková akce je tedy již za námi. Můžeme se však těšit na příští rok, kdy v jubilejním „osmičkovém“ roce oslavíme i 15 let od odhalení pomníku v Dolní Světlé.

text: br. Jaroslav Beneš

foto: Karolína Leiblová