13. ročník Memoriálu generála Buršíka

16. 10. 2018

Letošního 13. ročníku Memoriálu generála Josefa Buršíka se oproti minulým zúčastnili jednak jako již tradičně členové ČSOL, jednak i v hojném počtu příslušníci tankové roty AZ „Československých legií“ 73. tankového praporu „Hanáckého“ z Přáslavic, kteří tuto akci poprvé absolvovali v rámci vojenského cvičení.  Sraz účastníků memoriálu byl v sobotu 8.9.2018 v 8:00 na prostranství před rodným domem generála Buršíka. V 9:00 byl zahájen slavnostní ceremoniál, kterého se mimo příslušníků tankové roty AZ zúčastnili členové ČSOL jednota Rokycany, Ostrava a Chomutov. Akci podpořili svou účastí též představitelé obce Postřekov a místní obyvatelé. 

Slavnostní část zahájil velitel tankové roty AZ, kpt. Ing. Milan Mojžíš. Následoval projev místostarosty obce Postřekov Bc. Petra Anderleho. Dále navázal se svým zajímavým komentářem pan Václav Volfík, který velmi poutavě pohovořil nejen o osudu generála Buršíka, ale i o dalších postřekovských rodácích, kteří bojovali za druhé světové války na středním východě, Anglii a Sovětském svazu. Na závěr ceremoniálu velitel tankové roty AZ slavnostně povýšil do hodnosti poručíka Bc. Šimona Hoblíka a Bc. Františka Tibitancla.

Následoval přesun v pochodovém tvaru k místnímu obecnímu úřadu, kde si přítomní prohlédli síň tradic věnovanou příslušníkům československých legií z 1. Světové války a příslušníkům zahraničních armád z dob druhé světové války a protifašistického odboje. Dále následovala prohlídka síně tradic tankové roty AZ. Zde bych si dovolil vyzvednout zásluhy na jejím vybudování pánům Františku Frišovi (tehdejšímu starostovi obce) a zejména Václavu Volfíkovi, který svým umem vtiskl této expozici její velmi poutavou podobu.

Po krátké přestávce a přesunu na střelnici pokračoval memoriál soutěž ve střelbě z pistole a samopalu. Soutěžilo celkem 46 účastníků. Soutěž byla do poslední chvíle napínavá a výsledky byly na špici soutěžního pole velmi vyrovnané. Ve volných chvílích pak probíhalo odstrojení materiálu a vyřizování administrativy části příslušníků tankové roty AZ. 

V kategorii samopal zvítězil počtem 96 bodů por. Ing. Petr Vošický, který tímto vyhrál pohár věnovaný starostem obce Postřekov speciálně pro vítěze této kategorie. Na druhém místě se pak umístil  rtm. Petr Fiala a na třetím místě se pak se shodným počtem 94 bodů umístili por. Ing. Michal Mojžíš, rtn. Jiří Knopf a des. Aleš Ševčík

V kategorii pistole + samopal bylo celkové pořadí následující:

  1. místo por. Ing. Petr Vošický
  2. místo des. Martin Výlet
  3. místo por. Ing. Aleš Dvořák

Na závěrečném nástupu pak byly předány ceny za první tři místa. Protože se jednalo o 15. výročí odhalení pamětní desky generálu Buršíkovi, byly dále věnovány soutěžícím ceny i za 4 až 15. místo. Ceny věnovala ČSOL. Následovalo ocenění rozhodčích a nechybělo ani poděkování velitele tankové roty AZ týmu pořadatelů za vynikající zvládnutí organizace soutěže. Na závěr nástupu byla minutou ticha tradičně vzdána čest třem zesnulým příslušníkům tankové roty AZ, kteří již sice nejsou mezi námi, ale i přesto dále žijí a budou žít v našich vzpomínkách.

Po ukončení oficiální části memoriálu a tím i jednodenního vojenského cvičení nastal čas na neformální diskusi, grilovaného čuníka a také nějaké to pivo…

text: br. Radek Říha

foto: br. Jiří Kaufner